Hoe intelligenter een kind is, hoe meer verbindingen er in de hersenen zijn gelegd. Dit zorgt ervoor dat zo’n kind anders, sneller en complexer denkt. Dit heeft op haar beurt veel gevolgen voor hoe de wereld wordt bekeken en beleefd. Hoogbegaafde kinderen denken nog sneller en complexer en sneller dan begaafde kinderen. Zij laten als opvallende kenmerken zien: een zeer scherp oog voor details, een bijzonder goed geheugen en een sterke mate van perfectionisme. Het meest opvallend in het werken met hoogbegaafde kinderen is hun intensiteit. Zij nemen informatie zeer intens op en worden door ouders vaak een spons genoemd. Ook voelen zij vaak heel intens. Als meerbegaafde kinderen intens zijn, dan zijn hoogbegaafde kinderen dit nog veel meer. Als het gaat om uitzonderlijk begaafde of kinderen die zeer hoogbegaafd zijn, dan gaat die intensiteit in een nog hogere versnelling.

 

Hoogbegaafd of meerbegaafd kind

Het is soms lastig vast te stellen of een kind nu meerbegaafd of hoogbegaafd is, met name als er uit een intelligentietest een score op begaafd niveau wordt gehaald, maar de ontwikkeling wijst op die van een hoogbegaafd kind en ouders veel van de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid herkennen in hun kind. Er zijn veel factoren die een meting van IQ negatief kunnen beïnvloeden, zoals een faalangstige instelling of het ontbreken van een goede werkhouding bij jonge kinderen. Toch is het belangrijk om een nauwkeurige diagnose te maken om ook de juiste begeleiding aan een kind te kunnen bieden, vooral als het gaat om de schoolse omgeving. Meerbegaafde kinderen doen het op de basisschool – helaas – vaak een stuk beter dan hoogbegaafde kinderen. Het aanbod is voor hen vaak toereikender, bijvoorbeeld door middel van differentiatiegroepen die in de klas aanwezig zijn. Als zij in de zongroep zitten bij rekenen of taal sluit dit vaak goed aan en als er dan ook nog verrijkingsmogelijkheden zijn, hebben zij een leerzame en fijne schooltijd. Daarbij komt dat meerbegaafde kinderen beter geleerd hebben om door te zetten en om te gaan met faalervaringen. In plusgroepen is er ook voor een meer begaafd kind vaak voldoende ruimte om mee te doen. Als een kind hoogbegaafd is, is het vaak ingewikkelder om een passend programma op school te realiseren, vooral als het kind is gaan onderpresteren en helemaal niet laat zien dat het zo slim is. Daarnaast komt de pedagogische benadering van een hoogbegaafd kind veel nauwer. Voelt zo’n kind zich gezien in zijn complexe manier van denken, zijn sterke rechtvaardigheidsgevoel en intense gevoelens?

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Wil je jezelf of je kind aanmelden voor een IQ-test, een onderzoek, coaching, een training of ben je op zoek naar ondersteuning in de opvoeding? Of wil je meer weten over onze diensten?

Bel 010 – 2004 474 of stuur ons een bericht.

Meld je aan