Verbaal IQ betekenis

Het verbale IQ zegt iets over het denken in woorden en het verbale geheugen. Veel begaafden hebben een hoog verbaal IQ: ze zijn taalgevoelig, denken snel, hebben een ruime woordenschat, etc. De verbale intelligentie is een aardige voorspeller voor schoolse resultaten.

Performaal IQ betekenis

Performale intelligentie of het performaal iq geeft aan hoe groot het handelend vermogen van de persoon is. Hieronder valt bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht, het plannen en de fijne motoriek. In de huidige testen (WPPSI-IV, WISC-V, WAIS-IV) wordt dit gemeten door middel van de indexen Visueel Ruimtelijk en Fluid Redeneren. Binnen de praktijk krijgen we vaak te maken met grote verschillen in IQ-score tussen de performale en verbale intelligentie. Officieel heet dit een disharmonisch intelligentieprofiel. Betekent dit altijd dat een kind problemen ondervindt die te verklaren zijn uit de verbaal-performaalkloof of andersom?

Een kloof is niet ongewoon

Allereerst is het belangrijk om te weten dat een verschil in score op deze twee verschillende onderdelen van intelligentie zeker niet ongewoon is. Bekijk hiervoor de onderstaande tabel maar eens.

Absoluut verschil  VIQ-PIQ  % kinderen met even groot of groter verschil
950%
1432%
1525%
1720%
1915%
2210%
265%
341%

 

[Bron: De Bruijn e.a., 1986. Wechsler Intelligence Scale for Children – Revised, Nederlandse Uitgave: scoring en normen]

Echter: deze tabel richt zich met name op de middengroep, namelijk de groep kinderen met een gemiddeld IQ (van rond de 100). De steekproef voor deze groep kinderen is groot genoeg om daar iets zinnigs over te zeggen. Als het echter gaat om hoogbegaafde kinderen (IQ >130), wordt het veel lastiger om iets zinnigs te zeggen over de kloof. Deze steekproef is immers logischerwijs veel kleiner, aangezien slechts 2,3% van de bevolking hoger dan 130 scoort. Het verschil in score tussen het verbale IQ en performale IQ is dus veel eerder toe te wijzen aan toevalsfactoren dan dat dit van statistische betekenis is.

Verbaal hoogbegaafd of performaal hoogbegaafd

Als een kind alleen verbaal hoogbegaafd is en een gemiddeld tot laag performaal iq heeft, wordt wel gesproken van ‘partiële hoogbegaafdheid’. Deze ‘partiële hoogbegaafdheid’ is ook van toepassing als een kind alleen performaal hoogbegaafd blijkt te zijn. Deze profielen brengen meestal wel uitdagingen met zich mee omdat het heel sterke maar ook zwakkere punten kent. Zowel uitdagen als ondersteunen is hierbij van belang voor een evenwichtige ontwikkeling.

Is een kind met zo’n profiel dan wel echt hoogbegaafd? Om dit te kunnen beoordelen is het van belang dat er naast een hoge iq-score op een indexscore ook sprake is van kenmerken die behoren tot het zogenaamde ‘zijnsluik’ (Tessa Kieboom). In dit zijnsluik gaat het om persoonlijkheidskenmerken als intensiteit in voelen, een sterke rechtvaardigheidsgevoel, een kritische instelling en perfectionisme.

Veelgestelde vragen over de performale intelligentie en verbale intelligentie

Hoe ontstaat een verbaal/performaalkloof? Wat kunnen de problemen zijn die hieruit ontstaan? Wat kan er gebeuren als het een kind talig heel sterk is maar het ontbreekt aan performale vaardigheden? En hoe kun je je kind hierop begeleiden? Lees hier meer.

IQ-test

Door middel van IQ-onderzoek kan meer inzicht worden gekregen in het intelligentieprofiel, de sterke en zwakke punten en mogelijke hoogbegaafdheid. Lees hier meer over het uitvoeren van een IQ-test.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Wil je jezelf of je kind aanmelden voor een onderzoek of ben je op zoek naar ondersteuning in de opvoeding? Of wil je meer weten over onze diensten?

Bel 010 – 2004 474 of stuur ons een bericht.

Bel mij terug