Net als bij dieren hebben ook mensen de keuze uit vluchten, vechten of bevriezen in situaties van acuut levensgevaar. Bij gevaar en bedreiging worden we geactiveerd en dit stimuleert onze overlevingsreactie. Maar als de geactiveerde energie die bedoeld was om te overleven niet verbruikt wordt omdat je niet actief iets kunt doen, blijft deze in je lichaam aanwezig. Daar waar dieren zich ontladen door in actie te schieten slaan mensen deze energie op met trauma als gevolg. De stresshormonen worden niet gebruikt maar zitten nog wel in het lichaam waar ze misplaatste vecht/ vlucht/ verstijfreacties voeden wat kan leiden tot angst, depressie, psychosomatische en gedragsproblemen. Door middel van deze symptomen probeert het lichaam de niet ontladen energie in toom te houden.

Trauma en hoogbegaafdheid

Bij hoogbegaafde kinderen zie je als reactie op stress ook vaak aanpassingsgedrag ontstaan. Kinderen die lange tijd ‘please’ gedrag laten zien zonder dat dit opgemerkt wordt, worden niet gezien in hun behoeften waardoor ook trauma kan ontstaan. Bij hoogbegaafde kinderen komt het vaak voor dat ze zich in een omgeving bevinden die ze als overweldigend en stressvol ervaren. Ze voelen zich niet gezien, hun gedrag wordt niet goed begrepen of ze worden afgeremd in hun cognitieve ontwikkeling. Door de sterke gevoeligheid komt dit alles ook nog eens extra binnen. Hoogbegaafde kinderen zijn daarom kwetsbaarder voor het ontwikkelen van trauma zoals bijvoorbeeld schooltrauma.

Behandeling van trauma

Opgelopen trauma zit niet alleen in de gebeurtenis zelf maar ook in het effect ervan op het zenuwstelsel. Omdat traumatische herinneringen ook in het lichaam worden opgeslagen is het heel belangrijk om het lichaam bij de behandeling te betrekken. De traumabegeleiding die wij bieden bestaat daarom uit verschillende onderdelen zoals oefeningen gericht op ademhaling, ontspanning en ontlading. Maar ook uit het doorleven en doorvoelen van gevoelens en angsten de baas worden door gebruik te maken van creatieve werkvormen en therapeutisch spel. Aan het eind van elke sessie zal samen met de ouder(s) één van de lichaamsgerichte oefeningen worden gedaan zodat de ouders deze vorm van ontspanning samen met hun kind maar ook zelf kunnen toepassen. Indien nodig kan ook EMDR ingezet worden.

Verloop van de behandeling

Als na een uitgebreide intake met beide ouders ervoor gekozen wordt de begeleiding aan te gaan volgen er, over het algemeen, vijf afspraken. Tijdens de evaluatie die daarop volgt wordt gekeken of en hoe het traject verder gaat. Vaak wordt deze behandeling gecombineerd met oudergesprekken of opvoedopstellingen. Trauma blijkt niet zelden door de generaties heen te spelen en het is dan van wezenlijk belang dat ouders hun eigen traumatische ervaringen verwerken om helemaal beschikbaar te kunnen zijn voor hun kind dat een beroep doet op hen.

Verder lezen?

Casus Leonie (14 jaar)
Leonie komt in het eerste contact vrolijk over, maar van binnen blijkt ze zich heel anders te voelen.

Casus Sietse (17 jaar)
Sietse is 17 jaar en staat bekend als een typische onderpresteerder. Er blijkt echter meer aan de hand dan dat …

Hulp nodig?

Coaching en begeleiding
Als u of uw kind hulp nodig hebt om moeilijke gebeurtenissen te verwerken.

Opvoedopstellingen
Om meer zicht te krijgen op intergenerationeel trauma en de invloed van trauma op de ouder-kindrelatie.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Wil je jezelf of je kind aanmelden voor een IQ-test, een onderzoek, coaching, een training of ben je op zoek naar ondersteuning in de opvoeding? Of wil je meer weten over onze diensten?

Bel 010 – 2004 474 of stuur ons een bericht.

Meld je aan