Als u alleen een iq test kind of persoonlijkheidsonderzoek af laat nemen, beslaat het onderzoek één morgen. Bij een combinatie van beide, gaat het om twee morgens. Elk type onderzoek wordt vooraf gegaan aan een uitgebreid intakegesprek aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst. Ondertussen speelt uw kind een spelletje en komt zo al een beetje op zijn/haar gemak.

Waarom onderzoek bij Dotado?

Als u uw kind bij Dotado laat testen, kunt u een gedegen onderzoek verwachten door een professional die oog heeft voor de denk- en oplossingsstrategieën van een hoogbegaafd kind. En dat merkt u! Het onderzoek wordt binnen drie weken afgerond met een gesprek waarin de resultaten worden besproken en waarbij er gelegenheid is om vragen te stellen. U ontvangt een uitgebreid en begrijpelijk geschreven onderzoeksverslag. Daarin staan adviezen waarmee u direct aan de slag kunt.

Voor kinderen van 9-12 jaar maken we daarnaast een kindverslag. Daarin leggen we op kinderniveau uit wat de belangrijkste punten zijn die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en geven we tips voor het kind zelf.

Voorbeeld van een onderzoek

Lees ook een voorbeeld van een onderzoek hoogbegaafdheid kind (8 jaar).

Meer lezen?

Het ’tweede kind-syndroom’
Waarom wordt het tweede kind vaak niet gezien als hoogbegaafd?

Toelating voltijds hoogbegaafdenonderwijs
Als u een onderzoek wilt laten doen, omdat u uw kind wilt aanmelden bij voltijds hoogbegaafdenonderwijs, kunt u ook bij ons terecht. Onze verslagen worden door deze scholen erkend.

Een uitzonderlijk hoog IQ
Extreem hoogbegaafde kinderen denken en leren nog veel complexer dan kinderen met een score in het ‘gewone’ hoogbegaafde gebied. Dit brengt extra uitdagingen met zich meebrengt in de opvoeding en zeker ook in het vinden van passend onderwijs.

Hulp nodig?

Onderzoek bij kinderen en jongeren
Breng de behoeftes van uw kind in kaart op cognitief, sociaal en emotioneel gebied.

Types onderzoek
Welke onderzoeken zijn er voor kinderen en jongeren?

Advies of hulp bij opvoeding
De opvoeding van een hoogbegaafd kind is intens. Door middel van coaching helpen wij je als ouder om nog meer beschikbaar te kunnen zijn voor je kind.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Wil je jezelf of je kind aanmelden voor een IQ-test, een onderzoek, coaching, een training of ben je op zoek naar ondersteuning in de opvoeding? Of wil je meer weten over onze diensten?

Bel 010 – 2004 474 of stuur ons een bericht.

Meld je aan