Coaching kan een hoogbegaafde jongere helpen om beter zicht te krijgen op zichzelf en zijn/haar omgeving. Dat kan door bijvoorbeeld hindernissen in kaart te brengen die de hoogbegaafde jongere belemmeren om te bloeien. Ook wordt vanuit systemisch perspectief met de jongere gewerkt: hoe ziet zijn of haar familiesysteem eruit? Wat heeft de jongere voor rol in dit systeem en hoe kan hij of zij beter tot zijn recht komen door de juiste plaats in te nemen? We achten het daarbij van groot belang dat de ouders waar mogelijk betrokken en geacht worden. Ook behandeling op (school)trauma kan plaatsvinden.

Voor:

Hoogbegaafde middelbare scholieren die worstelen met een laag zelfbeeld, faalangst/perfectionisme, demotivatie en/of een gebrek aan studievaardigheden, traumagerelateerd gedrag.

Inhoud:

Uitleg over hoogbegaafdheid, inzicht in eigen kwaliteiten, motivatie om te leren, het stellen van doelen, versterken van veerkracht en zelfbeeld.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Wil je jezelf of je kind aanmelden voor een IQ-test, een onderzoek, coaching, een training of ben je op zoek naar ondersteuning in de opvoeding? Of wil je meer weten over onze diensten?

Bel 010 – 2004 474 of stuur ons een bericht.

Meld je aan