In groep 7 en 8 blijkt de versnelling voor Irma niet negatief. Haar resultaten zijn goed, hier en daar zelfs heel goed. Toch geeft Irma geen blijk van verveling of gebrek aan uitdaging. Irma is heel rustig en stil. Ze heeft contact met andere meisjes uit de groep. Van tijd tot tijd wordt ze in pauzes door bepaalde jongens geplaagd. Haar vriendinnen melden dit meestal aan de juf. Deze introduceert na enkele keren een contactschrift met Irma. Irma meldt daarin plagerijen en de juf kan daarop anticiperen.

De uitkomst van de Cito-eindtoets is verrassend. Irma was heel rustig, gelaten zelfs, toen ze de toets moest maken. Ze zei na afloop geen idee te hebben van de uitkomst. De score blijkt extreem laag te zijn. In allerijl wordt contact met de ouders gezocht. Tijdens het gesprek met ouders wordt al snel duidelijk dat Irma het moeilijk vindt om keuzes te maken. Ook in de thuissituatie kiest ze bijvoorbeeld niet wat ze met haar zusje zal spelen. Meestal kiest ze maar wat een ander haar aanraadt.

Irma is, zo blijkt uit onderzoek, hoogbegaafd. Maar hoe kunnen ouders en school dat merken? Ze heeft zich een werk- en levenshouding aangemeten waardoor ze niet opvalt. Irma is duidelijk een onderpresteerder. Haar houding behoedt haar voor grote problemen door afwijkend gedrag. Maar is ze gelukkig? Ontwikkelt ze zich evenwichtig? Ze bleek mikpunt voor plagerijen en ging dit niet eens zelf bij de juf melden. Hoe is haar zelfbeeld? Irma is voor een school, oppervlakkig gezien, een ideale leerling. Maar voor ouders is ze een voortdurende bron van zorgen…

Meer lezen?

Het ’tweede kind-syndroom’
Waarom wordt het tweede kind vaak niet gezien als hoogbegaafd?

Hoogbegaafde meisjes en vrouwen
Hoe gaan meisjes om met hun begaafdheid?

Een uitzonderlijk hoog IQ
Extreem hoogbegaafde kinderen denken en leren nog veel complexer dan kinderen met een score in het ‘gewone’ hoogbegaafde gebied. Dit brengt extra uitdagingen met zich meebrengt in de opvoeding en zeker ook in het vinden van passend onderwijs.

Hulp nodig?

Onderzoek
Wij voeren een breed onderzoek naar het welbevinden van uw dochter uit met bruikbare inzichten en adviezen.

Meidengroep
Speciaal voor (hoog)begaafde meiden in groep 8 t/m 2VO.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Wil je jezelf of je kind aanmelden voor een IQ-test, een onderzoek, coaching, een training of ben je op zoek naar ondersteuning in de opvoeding? Of wil je meer weten over onze diensten?

Bel 010 – 2004 474 of stuur ons een bericht.

Meld je aan