Willemien Schollaart


Willemien Schollaart-Vogel MSc.
(1982) is orthopedagoge en coach. Zij behaalde haar master Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden en studeerde af op het onderwerp 'Geloofsontwikkeling van hoogbegaafde jongeren'. Daarnaast is zij Academisch Counsellor en Coach en studeerde aan de Academie voor Counselling en Coaching. Verder heeft zij trainingen gevolgd bij Parre en Deden Consultancy, waar zij leerde om systemisch te kijken naar problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen en heeft zij de opleiding Systemische Pedagogiek bij het Hellingerinstituut met goed gevolg afgerond. Willemien is getrouwd met Arjan en moeder van twee zoontjes, Tom en Sam.

Willemien heeft veel ervaring opgedaan in het onderwijs. Tien jaar lang gaf zij les op een middelbare school als docente geschiedenis, waarbij zij ook verantwoordelijk was voor een traject voor hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs. Door de omgang met meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren in haar werk en privéleven kwam Willemien onder de indruk van de vele hulpvragen die er zijn in deze groep. Vanuit de bewogenheid voor deze kinderen en hun ouders en daarnaast de grote interesse in de problematiek van hoogbegaafdheid, zette zij haar eigen praktijk 'Dotado' op. Vanwege haar jarenlange ervaring in het basis- en voortgezet onderwijs is zij in staat om ook leerkrachten/docenten te adviseren in het begeleiden van het begaafde kind. Daarnaast is het haar specialisme binnen Dotado om volwassenen te testen op hoogbegaafdheid.

Willemien Schollaart ziet het als haar roeping en gave om, in samenwerking met ouders en leerkrachten/docenten, kinderen en jongeren te helpen om datgene wat in hen verborgen zit, in te zetten.