Mieneke Brouwer-Scheele

Mieneke Brouwer-Scheele MSc (1983) is orthopedagoge. Zij studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden en behaalde daar in 2007 haar Master Orthopedagogiek.

Na haar studie kwam Mieneke in haar privéleven en daarbuiten in aanraking met het thema 'hoogbegaafdheid'. Ze verbaasde zich erover hoe groot de invloed van het hoogbegaafd-zijn is op de persoonlijke ontwikkeling en hoeveel onwetendheid er is. Daarnaast zag zij steeds meer in hoe belangrijk het is voor hun ontwikkeling dat hoogbegaafde kinderen leren wie zij mogen zijn en dat zij leren omgaan met hun gaven en talenten.

Mieneke ziet het als een uitdaging om kinderen te onderzoeken en ervoor te zorgen dat ze zich tijdens het onderzoek op hun gemak voelen. Ze houdt ervan om mee te denken met ouders en kinderen en hen verder te helpen door het geven van een praktisch advies. Mieneke is getrouwd en moeder van twee zoons en twee dochters.