Hoogbegaafdheid bij middelbare scholieren

Niet één kind is hetzelfde, ook niet in het voortgezet onderwijs. Betts en Neihart hebben een goede indeling gemaakt van verschillende profielen hoogbegaafdheid bij middelbare scholieren. Deze indeling kan ons helpen om hoogbegaafde jongeren in het voortgezet onderwijs te signaleren en te begeleiden. Ons streven is dat ieder kind de kenmerken gaat laten zien van een zelfstandige leerling. De aanpak verschilt en hangt af van het profiel dat het kind laat zien.

 

 

1. Zelfstandige leerling

 • goede sociale vaardigheden
 • werkt zelfstandig
 • ontwikkelt eigen doelen
 • doet meewerkt zonder bevestiging
 • werkt enthousiast voor passies
 • creatief
 • komt op voor eigen opvattingen
 • neemt risico

2. Succesvolle leerling

 • perfectionistisch
 • goede prestaties
 • zoekt bevestiging van de leerkracht
 • vermijdt risico
 • accepterend en conformerend
 • afhankelijk

3. Uitdagende leerling

 • corrigeert de leerkracht
 • stelt regels ter discussie
 • is eerlijk en direct
 • grote stemmingswisselingen
 • vertoont inconsistente werkwijzen
 • slechte zelfcontrole
 • creatief
 • voorkeur voor activiteit en discussie
 • komt op voor eigen opvattingen
 • competitief

4. Onderduiker

 • ontkent begaafdheid
 • doet niet mee in programma's voor meer begaafde leerlingen
 • vermijdt uitdaging
 • zoekt sociale acceptatie
 • wisselt in vriendschappen

5. Drop-out

 • neemt onregelmatig deel aan onderwijs
 • maakt taken niet af
 • zoekt buitenschoolse uitdaging
 • verwaarloost zichzelf
 • isoleert zichzelf
 • creatief
 • bekritiseert zichzelf en anderen
 • werkt inconsistent
 • verstoort, reageert af
 • presteert gemiddeld of minder
 • defensief

6. Leer- of gedragsproblematische leerling

 • werkt inconsistent
 • presteert gemiddeld of minder
 • verstoort, reageert af

 

CASUS LEONIE

Leonie komt tijdens een eerste contact vrolijk over, maar is dat absoluut niet. Sterker nog: ze weet absoluut niet meer hoe het met haar leven verder moet. Zonder diploma's, zonder werk en zonder ook maar een greintje zelfvertrouwen zit ze thuis. Elke dag thuis, zonder uitzicht op verbetering.

Tot aan de puberteit ging het aardig: door haar formidabele intelligentie heeft ze de basisschool en de eerste klassen van het vwo goed doorlopen. Terugkijkend kan ze zich nog allerlei momenten herinneren dat ze zich onzeker voelde en weet ze nog haarfijn hoe pijnlijk bewust ze zich was van haar anders-zijn. Toch leidde dat niet tot problemen: ze zweeg over haar gevoelens.

Meer weten? Lees verder >>