Fulltime hoogbegaafdenonderwijs

Hoogbegaafde kinderen hebben een ontwikkelingsvoorsprong op hun leeftijdsgenootjes die soms op kan lopen tot meerdere jaren. Ook denken en leren zij op een andere manier. In plaats van zich de leerstof stapje voor stapje eigen te maken (bottom-up leren), leren zij vanuit het grote geheel/de conclusies (top-down leren). Ook zijn deze kinderen vaak breed geinteresseerd in tal van onderwerpen. Het reguliere basisonderwijs kan niet altijd aan de behoeftes van hoogbegaafde leerlingen voldoen. Daarom zijn in de afgelopen jaren verschillende scholen opgericht die speciaal inspelen op de behoeftes van deze leerlingen. Via deze website kunt u een overzicht vinden van scholen die full time hoogbegaafden onderwijs aanbieden.

Voor aanmelding moet u een verslag van een intelligentie onderzoek kunnen overleggen. Bij Dotado kunt u terecht voor zo'n onderzoek en onze verslagen worden door deze scholen erkend. Meer informatie >>