Hoe verloopt een onderzoek?

Tijdens de testmorgen(s) probeert de onderzoeker het kind zoveel mogelijk op zijn gemak te stellen en legt duidelijk uit wat er van het kind verwacht wordt. Tussen de onderdelen door krijgt het kind de gelegenheid om even wat te eten en te drinken of naar het toilet te gaan. Hoewel er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de behoeftes van het kind, is het belangrijk dat het kind tijdens de morgen fit is. Verdere voorbereiding is niet noodzakelijk. U kunt hem/haar vertellen dat hij/zij die ochtend verschillende opdrachten/spelletjes gaat doen.

Als u alleen een iq test kind of persoonlijkheidsonderzoek af laat nemen, beslaat het onderzoek één morgen. Bij een combinatie van beide, gaat het om twee morgens. Elk type onderzoek wordt vooraf gegaan aan een uitgebreid intakegesprek aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst. Ondertussen speelt uw kind een spelletje en komt zo al een beetje op zijn/haar gemak.

Als u uw kind bij Dotado laat testen, kunt u een gedegen onderzoek verwachten door een professional die oog heeft voor de denk- en oplossingsstrategieen van een hoogbegaafd kind. En dat merkt u! Het onderzoek wordt binnen drie weken afgerond met een gesprek waarin de resultaten worden besproken en waarbij er gelegenheid is om vragen te stellen. U ontvangt een uitgebreid en begrijpelijk geschreven onderzoeksverslag. Daarin staan adviezen waarmee u direct aan de slag kunt.

Waarom zou ik mijn kind laten testen?

 

Welk onderzoek past bij mij?
Dotado biedt verschillende onderzoeken aan, afhankelijk van uw hulpvraag.

Versie A: Intelligentie-onderzoek
Voor kinderen onder de 6 jaar wordt de WPPSI-III afgenomen. Voor kinderen en jongeren van 6 t/m 9 jaar wordt de WISC-V of de RAKIT 2 afgenomen. Bij kinderen vanaf 9 jaar wordt altijd de WISC-V afgenomen. In het onderzoek zijn inbegrepen: intake, afname test, uitgebreide rapportage met bevindingen en advies, nagesprek.

Versie B: Intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek
Bij dit onderzoek wordt twee dagdelen met het kind gewerkt. Er wordt een intelligentietest gedaan, maar ook krijgt het kind allerlei andere opdrachten om de sociale en emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. In het onderzoek zijn inbegrepen: intake, twee testdagdelen, uitgebreide rapportage met bevindingen en advies, nagesprek.

Versie C: Intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek + terugkomsessie
Bij dit onderzoek wordt twee dagdelen met het kind gewerkt. Er wordt een intelligentietest gedaan, maar ook krijgt het kind allerlei andere opdrachten om de sociale en emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. Tijdens de terugkomsessie na ongeveer twee maanden wordt aan de hand van een vragenlijst bekeken hoe het nu gaat met het kind en wordt antwoord gegeven op vragen die in de tussentijd naar voren zijn gekomen. In het onderzoek zijn inbegrepen: intake, twee testdagdelen, uitgebreide rapportage met bevindingen en advies, nagesprek en een terugkomsessie na twee maanden.

 

Voor kinderen van 9-12 jaar maken we daarnaast een kindverslag. Daarin leggen we op kinderniveau uit wat de belangrijkste punten zijn die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en geven we tips voor het kind zelf.

Lees ook een voorbeeld van een onderzoek hoogbegaafdheid kind (8 jaar).

----------------------

Het 'tweede kind-syndroom'
Waarom wordt het tweede kind vaak niet gezien als hoogbegaafd? Lees meer>>

Toelating tot voltijds hoogbegaafdenonderwijs
Als u een onderzoek wilt laten doen, omdat u uw kind wilt aanmelden bij voltijds hoogbegaafdenonderwijs, kunt u ook bij ons terecht.

Verbaal/performaalkloof
Een veel voorkomend probleem rond intelligentie is de verbaal/performaalkloof. Meer informatie >>

Een uitzonderlijk hoog IQ
Extreem hoogbegaafde kinderen denken en leren nog veel complexer dan kinderen met een score in het 'gewone' hoogbegaafde gebied. Dit brengt extra uitdagingen met zich meebrengt in de opvoeding en zeker ook in het vinden van passend onderwijs. Meer informatie >>