WPPSI-III

Bij kinderen van 3-6 jaar wordt de WPPSI-III (2.6-7.11 jr.) afgenomen, een zeer betrouwbare  test. Dit onderzoek bestaat uit 14 subtests en geeft inzicht in de verbale en performale capaciteiten van het kind. Ook wordt de verwerkingssnelheid gemeten. Het onderzoek duurt ongeveer 2,5 uur.

U kunt het kind laten testen vanaf 3,5 jaar. Eerder is niet mogelijk, omdat de ervaring leert dat kinderen onder deze leeftijd zich nog moeilijk voor langere tijd kunnen concentreren. Bovendien ontwikkelen kinderen zich op die leeftijd vaak sprongsgewijs en dat betekent dat de score van een test die op die leeftijd is afgenomen minder betrouwbaar kan zijn dan de score van een test die op latere leeftijd is afgenomen.

Het is in veel gevallen verstandig met een test te wachten tot het kind op school zit en om eerst de ontwikkeling van het kind ten opzichte van leeftijdgenoten in kaart te brengen. Toch zijn er steeds meer ouders die hun kind graag willen laten testen voordat het naar de kleuterschool gaat, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot het Leonardo-onderwijs. Ook kan een onderzoeksverslag duidelijkheid bieden, als het kind bijvoorbeeld op school niet laat zien wat het kan en de ontwikkelingsvoorsprong voor de leerkracht van het kind niet goed zichtbaar is. Bij ons bent u dan aan het goed adres. De onderzoeksvraag wordt van te voren zorgvuldig met u doorgesproken.


Voorbeeld van hoogbegaafd kind onderzoek (3 jaar)

--------------------------------------------

Dotado kan zich ondertussen een expert noemen op het gebied van intelligentieonderzoek bij meer- en hoogbegaafde kinderen. Vele ouders gingen u voor! Een reactie:

De moeder van Leander:
'Voor ons is het de beste keuze geweest die er bestond om Leander zo vroeg te laten testen. Voor ons is het heel belangrijk geweest dat iemand anders die erin gespecialiseerd is heeft gekeken hoe de ontwikkeling van Leander ervoor stond. Ik heb het zelf als heel fijn ervaren dat ik erbij mocht blijven en gezien heb hoe hij zich naar een ander toe laat zien. Het is ook leuk om te zien hoe snel hij dat nu positief inzet en op school een goede werkhouding laat zien. Mede dankzij jouw inzet tijdens de test kan Leander zich ontwikkelen op het niveau dat bij hem past! Duizend maal dank!'