Coaching

De opvoeding van een hoogbegaafd kind met al zijn interesses en mogelijkheden, kan veel plezier maar ook de nodige uitdaging met zich meebrengen. Uw kind heeft afwijkende interesses, weinig contact met leeftijdgenootjes of heeft last van faalangst. Waar doet u als ouder goed aan? Hoe komt u tegemoet aan zijn drang om nieuwe dingen te leren? Wat mag u van school vragen? En wat als u het idee heeft elke keer te komen zeuren bij de school? Hoe voorkom je dat je als ouders uitgeput raakt? U en uw kind kunnen best wat ondersteuning gebruiken!

Als u kiest voor coaching door Dotado, kiest u voor maatwerk. Afhankelijk van uw hulpvraag wordt er een handelingsplan opgesteld. In overleg met de ouders wordt gekozen voor een begeleidingsvorm of een mix van onderstaande vormen. 

A. Begeleiding van het kind zelf:

  1. Individuele coaching kinderen: voor kinderen van 7 t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd) die worstelen met faalangst/perfectionisme, eenzaamheid/moeite met contactleggen met andere kinderen, teruggetrokken gedrag, of boze buien. Meer info>>
  2. Individuele coaching jongeren: voor middelbare scholieren die worstelen met een laag zelfbeeld, faalangst/perfectionisme, demotivatie en/of een gebrek aan studievaardigheden. Meer info>>
  3. Rots- en Watertraining: voor (hoog-)begaafde kinderen die willen leren meer contact te maken met hun gevoelens en beter voor zichzelf willen leren opkomen. Meer info >>
  4. De talentengroep: voor hoogbegaafde kinderen van 8-12 jaar die graag praktisch en op een positieve manier met hun talent aan de slag willen. Meer info >>

------------------------

B. Begeleiding van u als ouder:

  1. Individueel coachingstraject: om goed aan te sluiten bij uw opvoedingsvraag. Meer info>>
  2. Oudercursus: drie avonden waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. Samen met andere ouders gaat u aan de slag met een concreet opvoedingsprobleem. Meer info>>

Coaching en advisering kan ook plaats vinden in het Engels/ Coaching and advice can also take place in English.

-----------------------

C. Begeleiding van de school/leerkracht:

Een begeleidingstraject waarbij de leerkracht concreet geholpen wordt bij het opzetten van een compacten & verrijkingsprogramma. Meer info>>

Verder lezen

Onderpresteren
Ook komt het vaak voor dat hoogbegaafde kinderen en jongeren minder goede prestaties leveren dan zij eigenlijk zouden kunnen. Meer informatie >>

Asynchrone ontwikkeling
Asynchrone ontwikkeling duidt erop dat er een groot verschil is in ontwikkeling tussen verschillende gebieden bij het kind. Dit kan op verschillende manieren. Meer informatie >>

Hoogsensitiviteit
Hoogbegaafdheid gaat vaak samen met hoogsensitiviteit, namelijk het meer dan gemiddeld gevoelig zijn voor indrukken en prikkels. Meer informatie >>

Perfectionisme
Er is een sterke relatie tussen perfectionisme en hoogbegaafdheid. Is het ongezond en moet het afgeleerd of genezen worden? Meer informatie >>

Sterke eigen wil
Er wordt vaak gezegd dat hoogbegaafde kinderen een bijzonder sterke eigen wil hebben. Maar wat wordt daarmee bedoeld? Meer informatie >>

Somatische klachten en zindelijkheid
Heeft mijn kind echt buikpijn of is het psychisch? Meer informatie >>
Mijn kind heeft last van zindelijkheidsproblemen. Waar komt dat vandaan en hoe ga ik daar mee om? Meer info>>

Boeken
Wat zijn echte aanraders op het gebied van hoogbegaafdheid? De top 10 van boeken over hb >>