Coaching en begeleiding

De opvoeding van een hoogbegaafd kind met al zijn interesses en mogelijkheden, kan veel plezier maar ook de nodige uitdaging met zich meebrengen. Uw kind heeft afwijkende interesses, weinig contact met leeftijdgenootjes of heeft last van faalangst. Waar doet u als ouder goed aan? Hoe komt u tegemoet aan zijn drang om nieuwe dingen te leren? Wat mag u van school vragen? En wat als u het idee heeft elke keer te komen zeuren bij de school? Hoe voorkom je dat je als ouders uitgeput raakt? U en uw kind kunnen best wat ondersteuning gebruiken!

--------------------------

'The child developing harmoniously and the adult improving himself at its side, make a very exiting and aproving picture' (dr. Maria Montessori)

------------------------------------------------

Als u kiest voor coaching door Dotado, kiest u voor maatwerk. Geen enkel kind en geen enkel gezin is hetzelfde. Ook de lengte van een begeleidingstraject verschilt sterk: soms helpt een paar gesprekken voor de ouders al om weer verder te kunnen, soms zien wij kinderen voor de duur van een jaar. Begeleiding kan plaats vinden na het onderzoek, maar ook los daarvan. Door middel van een uitgebreide intake worden doelen in kaart gebracht en wordt een behandelingsplan opgesteld door één van onze medewerkers.

Wat kunt u verwachten?
Binnen Dotado bieden wij behandeling en training die gericht is op ouders van (hoog)begaafde kinderen, zowel in groepen als individueel. Hoogbegaafdheid komt niet uit de lucht vallen en de appel valt niet ver van de boom: begaafde kinderen hebben meestal begaafde ouders en begaafde opa’s en oma’s. Ook de bijkomende hooggevoeligheid en intensiteit is een thema dat ouders bij zichzelf herkennen. Kinderen zijn daarin vaak een spiegel voor de ouders. Wij moedigen ouders graag aan om daarin te kijken, met mildheid en zonder oordeel. Daarnaast zijn er naast de hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid veel andere factoren die bepalen hoe een kind in zijn vel zit en hoe problematiek bij een kind kan ontstaan. Het gezins- en familiesysteem is daarbij van grote invloed. Denk aan de plaats in de kinderrij, de samenstelling van het gezin en ingrijpende gebeurtenissen in het gezin (bv. het overlijden van een broertje of zusje of ziekte van één van de ouders). Door breed te kijken én onze expertise op het gebied van hoogbegaafdheid in te zetten, hebben we een krachtig middel in handen om een kind en zijn ouders een stap verder op weg te helpen. Onze begeleiding bestaat dus altijd uit gesprekken met de ouders en indien nodig gesprekken met het kind zelf.

Voor u als ouder zelf hebben we de volgende mogelijkheden:

1. Oudergesprekken en opvoedopstellingen: om goed aan te sluiten bij uw opvoedingsvraag. Meer info>>
2. Oudercursus: drie avonden waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. Samen met andere ouders gaat u aan de slag met een concreet opvoedingsprobleem. Meer info>>

Voor het kind zelf bieden we de volgende mogelijkheden:

1. Individuele coaching kinderen: voor kinderen van 7 t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd) die worstelen met faalangst/perfectionisme, eenzaamheid/moeite met contactleggen met andere kinderen, teruggetrokken gedrag, of boze buien. Meer info>>
2. Individuele coaching jongeren: voor middelbare scholieren die worstelen met een laag zelfbeeld, faalangst/perfectionisme, demotivatie en/of een gebrek aan studievaardigheden. Meer info>>
3. Rots- en Watertraining: voor (hoog-)begaafde kinderen die willen leren meer contact te maken met hun gevoelens en beter voor zichzelf willen leren opkomen. Meer info >>
4. Excursies: voor (hoog-)begaafde kinderen die graag in contact willen komen met ontwikkelingsgelijken en graag met hart én hoofd aan de slag willen met uitdagende activiteiten. Meer info >>

 

Coaching and advice can also take place in English.

 

Verder lezen

Onderpresteren
Ook komt het vaak voor dat hoogbegaafde kinderen en jongeren minder goede prestaties leveren dan zij eigenlijk zouden kunnen. Meer informatie >>

Asynchrone ontwikkeling
Asynchrone ontwikkeling duidt erop dat er een groot verschil is in ontwikkeling tussen verschillende gebieden bij het kind. Dit kan op verschillende manieren. Meer informatie >>

Hoogsensitiviteit
Hoogbegaafdheid gaat vaak samen met hoogsensitiviteit, namelijk het meer dan gemiddeld gevoelig zijn voor indrukken en prikkels. Meer informatie >>

Perfectionisme
Er is een sterke relatie tussen perfectionisme en hoogbegaafdheid. Is het ongezond en moet het afgeleerd of genezen worden? Meer informatie >>

Sterke eigen wil
Er wordt vaak gezegd dat hoogbegaafde kinderen een bijzonder sterke eigen wil hebben. Maar wat wordt daarmee bedoeld? Meer informatie >>

Somatische klachten en zindelijkheid
Heeft mijn kind echt buikpijn of is het psychisch? Meer informatie >>
Mijn kind heeft last van zindelijkheidsproblemen. Waar komt dat vandaan en hoe ga ik daar mee om? Meer info>>

Boeken
Wat zijn echte aanraders op het gebied van hoogbegaafdheid? De top 10 van boeken over hb >>