Coaching

Veel hoogbegaafde kinderen vertonen op jonge leeftijd al enorm aanpassingsgedrag. Dat kan al op de kleuterschool beginnen, als het kind merkt dat het heel andere poppetjes tekent dan zijn klasgenootjes. Het kind kijkt naar de andere tekeningen en denkt: "Ik zal het wel verkeerd doen. De volgende keer kijk ik eerst bij mijn buurman!" In de loop van de basisschool en zeker ook in het voortgezet onderwijs is het helemaal geen pretje om bijzonder te zijn en op te vallen. Vaak is zo iemand als hij volwassen wordt totaal zichzelf kwijt: hij/zij weet niet meer wat zijn/ haar eigen mogelijkheden zijn en voelt zich onbegrepen en erg onzeker. Tenzij er eerder is ingegrepen en met het kind wordt gewerkt aan het opbouwen van een gezond zelfbeeld...

Voorwaarden voor de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld bij het jongere kind zijn: acceptatie, duidelijke grenzen aan gedrag van kind en speelruimte voor individuele handelingen binnen bepaalde grenzen. Voor het oudere kind wordt het steeds belangrijker dat hij/zij het gevoel krijgt dat er naar hem/haar geluisterd wordt, dat eigen beslissingen worden gerespecteerd en dat de mensen om het kind heen steun geven aan de dingen die hij/zij doet.

Als u kiest voor coaching door Dotado, kiest u voor maatwerk. Afhankelijk van uw hulpvraag wordt er een handelingsplan opgesteld. In overleg met de ouders wordt gekozen voor een begeleidingsvorm, bijvoorbeeld:

  • oudergesprekken of gesprekken met het gezin
  • cognitieve gedragstherapie, cursus Mindset of uitleg over wat hoogbegaafdheid precies is
  • hulp bij het versterken van executieve functies
  • observatie en gesprekken op school
  • begeleiding bij plannen en structuren van huiswerk/motivatieproblemen (middelbare scholieren)
  • oudercursus

Een belangrijk uitgangspunt van onze begeleiding vormt de gedachte dat een hoogbegaafd kind niet alleen over een hoge intelligentie beschikt, maar zich ook sociaal en emotioneel anders ontwikkelt dan een gemiddeld begaafd kind. Wij gaan hierbij uit van de theorie van Dabrowski. Lees meer >>

Wilt u meer lezen over hoogbegaafdheid of zoekt uw geschikte materialen/uitdagende uitjes voor uw kind? Meer info>>