Casus Leonie

Leonie komt tijdens een eerste contact vrolijk over, maar is dat absoluut niet. Sterker nog: ze weet absoluut niet meer hoe het met haar leven verder moet. Zonder diploma's, zonder werk en zonder ook maar een greintje zelfvertrouwen zit ze thuis. Elke dag thuis, zonder uitzicht op verbetering.Tot aan de puberteit ging het aardig: door haar formidabele intelligentie heeft ze de basisschool en de eerste klassen van het VWO goed doorlopen. Terugkijkend kan ze zich nog allerlei momenten herinneren dat ze zich onzeker voelde en weet ze nog haarfijn hoe pijnlijk bewust ze zich was van haar anders-zijn. Toch leidde dat niet tot problemen: ze zweeg over haar gevoelens.

En toen, een jaar of vier geleden, ging opeens alles mis. Van een volgzaam meisje dat eigenlijk nooit een eigen mening had veranderde ze in een relschopper. Waarom? Leonie weet het niet.

Het ging van kwaad tot erger: na elke berisping ging Leonie gekker doen. Na berispingen volgden schorsingen. Was er ergens een relletje dan stond Leonie vooraan. Ze durfde alles en genoot van het aanzien dat ze daardoor kreeg. Het stille, bedeesde meisje van weleer was een rebel geworden.

Na de eerste schorsing begon Leonie met spijbelen. De tijd van huiswerk maken en repetities leren was voorbij. Haar ouders probeerden van alles om Leonie weer op het goede spoor te krijgen, maar niets hielp. Hun dochter was een ontembaar wild beest geworden dat nog maar één ding wilde: drukte maken en haar eigen zin doorzetten.

Op school was ze al snel niet meer te handhaven. Zonder diploma kwam ze naar huis. Van haar bravoure was opeens niets meer over. Haar dagen waren leeg en doelloos geworden. Ze probeerde via zelfstudie haar diploma te halen, maar miste het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen. Ze voelt zich nu dom, mislukt en waardeloos. Is er voor Leonie nog een uitweg? Wie helpt haar nog op weg?

Intelligentietest of persoonlijkheidsonderzoek bij uw kind of bij een leerling af laten nemen? Zie IQ test kinderen en jongeren

<< terug naar 'hoogbegaafdheid bij middelbare scholieren'