Casus Irma

Irma (groep 5 van een reguliere basisschool) is het voorbeeld van een meisje dat zich gedraagt 'naar verwachting'. Irma is een rustige leerling en voert haar taak altijd nauwgezet uit. Zij vraagt nooit om meer uitdaging. Haar scores zijn bovengemiddeld. Wel heeft de leerkracht met de ouders van Irma gesproken over de vraag of zij mogelijk meer uitgedaagd moet worden. In overleg met de ouders is besloten dat Irma een groep overslaat. Ze zal na de vakantie in groep 7 starten.

In groep 7 en 8 blijkt de versnelling voor Irma niet negatief. Haar resultaten zijn goed, hier en daar zelfs heel goed. Toch geeft Irma geen blijk van verveling of gebrek aan uitdaging. Irma is heel rustig en stil. Ze heeft contact met andere meisjes uit de groep. Van tijd tot tijd wordt ze in pauzes door bepaalde jongens geplaagd. Haar vriendinnen melden dit meestal aan de juf. Deze introduceert na enkele keren een contactschrift met Irma. Irma meldt daarin plagerijen en de juf kan daarop anticiperen.

De uitkomst van de Cito-eindtoets is verrassend. Irma was heel rustig, gelaten zelfs, toen ze de toets moest maken. Ze zei na afloop geen idee te hebben van de uitkomst. De score blijkt extreem laag te zijn. In allerijl wordt contact met de ouders gezocht. Tijdens het gesprek met ouders wordt al snel duidelijk dat Irma het moeilijk vindt om keuzes te maken. Ook in de thuissituatie kiest ze bijvoorbeeld niet wat ze met haar zusje zal spelen. Meestal kiest ze maar wat een ander haar aanraadt.

Irma is, zo blijkt uit onderzoek, hoogbegaafd. Maar hoe kunnen ouders en school dat merken? Ze heeft zich een werk- en levenshouding aangemeten waardoor ze niet opvalt. Irma is duidelijk een onderpresteerder. Haar houding behoedt haar voor grote problemen door afwijkend gedrag. Maar is ze gelukkig? Ontwikkelt ze zich evenwichtig? Ze bleek mikpunt voor plagerijen en ging dit niet eens zelf bij de juf melden. Hoe is haar zelfbeeld? Irma is voor een school, oppervlakkig gezien, een ideale leerling. Maar voor ouders is ze een voortdurende bron van zorgen...

Wilt u een IQ test of persoonlijkheidsonderzoek bij uw kind laten afnemen? Zie voor meer informatie IQ test kinderen.

<< terug naar 'hoogbegaafdheid bij basisschoolkinderen'