De top 10 van boeken over hoogbegaafdheid

Welke boeken zijn aanraders rond het onderwerp 'hoogbegaafdheid'? Hierbij onze top 10 van boeken over dit onderwerp.

1. Hoogbegaafd, nou én?
Dit boek is een aanrader om zelf, of samen met je kind te lezen. Het is ook een prachtig boek om te gebruiken om anderen duidelijk te maken wat hoogbegaafd zijn is en wat je daarin dus als hoogbegaafde nodig hebt. Verder lezen >>
 

2. 'Jij kan beter'
'Jij kan beter!’ Deze en andere negatieve uitspraken zijn regelmatig te vinden op het rapport van kinderen, van wie ouders en leerkrachten aanvoelen dat ze niet echt laten zien wat ze allemaal in huis hebben. Onderpresteerders zijn vaak kinderen met een hoge intelligentie. Ze worden niet zo geboren, maar het onderpresteren is vaak een gevolg van jaren lang werken onder het niveau of te wel ‘in een hangmat liggen’, zoals de schrijfster van het boek het noemt. Verder lezen>>


3. De 7 uitdagingen
Hoe kan het toch dat kinderen met een heel hoog IQ toch vastlopen op school? Tijl Koenderink, de schrijver van het boek ‘De 7 uitdagingen’, heeft aan den lijve ondervonden hoe het is om slim te zijn en toch niet te weten hoe hij moest leren. Hij haalde pas na acht jaar zijn middelbare schooldiploma, met veel geworstel. Op een heldere en praktische manier beschrijft hij waar hoogbegaafde kinderen juist vanwege hun slimheid tegen aan kunnen lopen. Verder lezen >>
4. Misdiagnose van hoogbegaafden
Veel hoogbegaafde kinderen krijgen ten onrechte het stempeltje ‘ADHD’, ‘Syndroom van Asperger’ of ‘depressief’ opgeplakt. In de wereld van psychologen is er helaas nog maar weinig bekend over hoogbegaafdheid en de bijbehorende typisch kenmerken. Anderzijds kunnen hoogbegaafden hun problemen ook op slimme wijze maskeren, waardoor niet ontdekt wordt dat het kind naast heel slim ook dyslectisch is of een ander probleem heeft. Daardoor krijgen zij niet de juiste hulp, missen ouders erkenning en presteren hoogbegaafden gedurende langere tijd onder hun niveau. Verder lezen >

 

5. Hoogbegaafd. Als je kind geen einstein is
Vergeleken met een land als de Verenigde Staten staat Nederland nog maar in de kinderschoenen wat betreft kennis over en ervaring met hoogbegaafdheid. Wellicht heeft dit ook te maken met de hier heersende mentaliteit van "doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg" in tegenstelling tot de grotere ruimte die er in de VS lijkt te bestaan voor exelleren.
Verder lezen >>
6. Ik ben een kind, gelukkig & gevoelig hoogbegaafd
Deze uitgave bevat zowel het boek ‘Gelukkig hoogbegaafd’ als ‘Gevoelig hoogbegaafd’. Het eerste deel gaat voornamelijk over de verschillende kenmerken waaraan je een hoogbegaafd kind kunt herkennen en hoe met deze specifieke uitdagingen om te gaan op school, thuis en in de buitenwereld. Daarbij wordt zeker niet alleen aandacht gegeven aan de cognitieve kant, maar ook aan het zogenaamde ‘zijnsluik’ van hoogbegaafde kinderen. Eén daarvan, de extreme prikkelgevoeligheid die veel ouders bij hun slimme kind ervaren, wordt verder uitgewerkt in het tweede boek over gevoeligheid. Verder lezen >>

7.Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in
‘Ik heb me altijd een beetje raar gevoeld. Niet verkeerd of slecht, maar een beetje raar. Ik wist dat ik anders was dan veel mensen in mijn omgeving, maar wat dat rare was, wist ik niet.’ Een uitspraak van een van de schrijvers zelf, die goed duidelijk maakt hoe de zoektocht van hoogbegaafde volwassenen vaak begint. Als blijkt dat dit gevoel van anders zijn te maken heeft met hoogbegaafdheid, vallen puzzelstukjes op zijn plaats en kan het zelfbeeld verder worden ingekleurd. Keuzes kunnen worden gemaakt, zowel op persoonlijk vlak als op het gebied van werk. Want hoogbegaafdheid is een manier van zijn die invloed heeft op alle aspecten van het leven, je hebt het niet maar je bent het. Verder lezen >>

 

8. Breinlink voor ouders
'Engels..., dat leer ik nooit!' Of: 'Ik heb nog geen zin in mijn huiswerk. Ik wil eerst nog even gamen.' Uitspraken die veel ouders wel herkennen. Hoe kun je als ouder je kind helpen om met meer plezier en motivatie aan het werk te gaan? De schrijvers van dit boek geven met behulp van de nieuwste wetenschappelijke inzichten handvatten voor het begeleiden van huiswerk. Een aanrader voor alle ouders, maar ook zeer geschikt voor docenten in met name het voortgezet onderwijs. Verder lezen>>

 

 


9. De Gids. Over begaafdheid in het onderwijs
In De Gids slaagt Van Gerven erin om zeventien specialisten het woord te geven over de belangrijkste aandachtspunten in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Deze specialisten vertellen allemaal vanuit hun eigen vakgebied en expertise over een onderwerp. Verder lezen >>

 

 

 

10. Gedrag in uitvoering. Over executieve functies bij kinderen en pubers
Dit succesvolle boek is nu opnieuw verschenen in een modern jasje en is verrijkt met actuele wetenschappelijke kennis en praktische voorbeelden. Het leest prettig en is een prima gids als het gaat om executieve functies in de praktijk. ‘Executieve functies’ is een term die als een soort paraplu hangt boven al de hersenfuncties die ervoor zorgen dat we ons gedrag kunnen uitvoeren. Verder lezen >>

 

 

Nog meer boeken over hoogbegaafdheid en gerelateerde onderwerpen >>