Hoogbegaafdheid bij basisschoolkinderen

Veel ouders hopen dat hun leergierige kind tot zijn recht zal komen wanneer het naar school mag. Het kind zelf ziet er ook erg naar uit: op school leer je lezen en rekenen. Eindelijk zal het kind krijgen waar het naar uitziet! In feite verlangen ouders en kind hetzelfde van de school, maar kan de school bieden wat ouders en kind zoeken?

Hoogbegaafdheid wordt meestal geconstateerd als een psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd. Maar wanneer gebeurt dat? Uitsluitend wanneer er problemen zijn met het kind...

Het blijkt dat een (hoog)begaafd kind zich niet laat zien als zeer intelligent, maar vaak als afwijkend. Natuurlijk zijn er geen twee kinderen hetzelfde, maar als we kijken naar begaafde kinderen in de basisschoolleeftijd zien we toch wel bepaalde overeenkomsten. Kenmerken van hoogbegaafdheid bij basisschoolkinderen kunnen zijn:

  • Afwijkend gedrag. Dit is niet altijd op school zichtbaar. Soms is het kind op school teruggetrokken maar thuis des te moeilijker. Dit komt vooral bij jongens vaak voor.

  • Ongebruikelijke woordenschat. De meeste begaafden zijn heel gevoelig op taal. Spreekwoorden worden vaak 'verbouwd' en het kind kan genieten van woordspelingen.

  • Honger naar kennis en vasthoudendheid in vragen stellen. Waar een ander kind genoegen neemt met een uitleg, vraagt het begaafde kind: 'Waarom is dat dan zo?' Ouders ervaren dit eindeloos doorvragen veelal als erg vermoeiend.

  • Sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Het begaafde kind kan helemaal van slag zijn als een ander onrecht wordt aangedaan.

  • Kritische houding ten opzichte van het eigen functioneren. In eigen ogen voldoet het kind vaak niet aan de eisen die het zichzelf gesteld had. Dit leidt tot frustraties.

  • Scherp waarnemingsvermogen: het kind heeft een scherp oog voor details, verschillen, sferen, emoties en legt veel verbindingen.

  • Afwijkende interesses: ontdekkingsreizigers, sterrenkunde, programmeertalen, elk kind heeft zijn eigen interesse...

  • Neiging om contact te zoeken met oudere kinderen of volwassenen, omdat die zich kunnen verplaatsen in de wereld van het kind.

Op zoek naar activiteiten en spelmateriaal voor uw hoogbegaafde kind? Hier vindt u meer tips:
Tips voor hoogbegaafde kinderen van 6-9 jaar
Tips voor hoogbegaafde kinderen vanaf 10 jaar

CASUS IRMA

Irma (groep 5 van een reguliere basisschool) is het voorbeeld van een meisje dat zich gedraagt 'naar verwachting'. Irma is een rustige leerling en voert haar taak altijd nauwgezet uit. Zij vraagt nooit om meer uitdaging. Haar scores zijn bovengemiddeld. Meer weten? Lees verder >>