De ouders besluiten advies van Dotado in te roepen. Er wordt gestart met een intakegesprek waarin ingegaan wordt op Leanders ontwikkeling. Daarna volgt een observatie op het kinderdagverblijf en een observatie in de praktijk zelf, waarin Leander vrij mag spelen en er een aantal opdrachten met hem wordt gedaan om een beeld te krijgen van zijn snelheid van leren en verbale capaciteiten. Omdat hij het te eng vindt als zijn moeder weg gaat, blijft zijn moeder op de achtergrond in de buurt als de test wordt afgenomen. Het valt op dat Leander weinig risico neemt en weinig uitprobeert. De onderzoekster moedigt hem aan om het niet te snel op te geven. Leander heeft weinig instructie nodig en heeft de opdrachten snel door.

 

Verslag en advies

De onderzoekster schrijft een uitgebreid verslag met observatiegegevens en ontwikkelingskenmerken. In het verslag staat een analyse wat betreft kenmerken die zij heeft gezien van een ontwikkelingsvoorsprong bij Leander. De onderzoekster adviseert de ouders om met de crèche in gesprek te gaan over de aanschaf van uitdagender spelmateriaal. Op deze manier blijft leren leuk en krijgt hij voldoende te maken met faalervaringen. Dit is van groot belang, want anders leert Leander niet goed doorzetten. Verder wordt ook aangeraden om te kijken naar mogelijkheden om vervroegd in te stromen in de kleuterklas. Ook wordt overwogen of Leander direct naar groep 2 zou kunnen gaan. Op deze manier wordt Leanders ontwikkeling verder niet geremd.

Toepassing

De ouders laten alles rustig bezinken en lezen het uitgebreide verslag rustig na. Na gesprekken op de crèche bleek dat er weinig aanpassingen zouden komen. Daarom hebben de ouders besloten Leander tot zijn vierde jaar lekker thuis te houden en een ochtend het programma te volgen voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Op zijn vierde jaar ging Leander naar een school waar veel kennis aanwezig is over hoogbegaafdheid. De leerkrachten begrepen goed wat het betekent als een hoogbegaafd kind een dergelijke ontwikkelingsvoorsprong heeft en gaven Leander wat hij nodig had. Hij heeft het er goed naar zijn zin en kan zijn wie hij is, zonder zich te veel te moeten aanpassen. Zijn ouders hebben hun nieuwsgierige en enthousiaste kind weer terug.

Meer lezen?

Kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong bij baby’s.

Hoogbegaafdheid bij peuters en kleuters.

Onderzoek bij peuters.

 

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Wil je jezelf of je kind aanmelden voor een IQ-test, een onderzoek, coaching, een training of ben je op zoek naar ondersteuning in de opvoeding? Of wil je meer weten over onze diensten?

Bel 010 – 2004 474 of stuur ons een bericht.

Meld je aan