In onze praktijk gebruiken we de WISC-V als standaardtest. Dat heeft een aantal redenen: de WISC-V is de meest bekende test bij scholen en heeft en groot leeftijdsbereik: 6 t/m 16 jaar. Een (hoog-)begaafd kind zit bij deze test niet zo snel aan zijn plafond. De test meet hoge intelligentiegetallen (t/m een IQ van 160). Ook is de WISC-V gebaseerd op de nieuwste inzichten over intelligentie en wat intelligentie precies inhoudt. De Rakit-2 is een wat oudere test en hoogbegaafde kinderen zitten sneller aan hun plafond. Anderzijds lijkt de Rakit-2 iets geschikter te zijn voor faalangstige kinderen, omdat er bij deze test een minder groot beroep wordt gedaan op de verbale productie en kinderen de antwoorden vaak kunnen aanwijzen. Ook wordt door middel van de verbale vlotheidsfactor een beroep gedaan op het creatief denken, één van de begaafdheidskenmerken.

Beide tests zijn gestandaardiseerde en genormeerde tests. Dat betekent dat beide intelligentietests een betrouwbare indicatie geven van het intelligentieprofiel. Mocht u voorkeur hebben voor het afnemen van de Rakit-2 bij uw kind, geef dit dan aan bij de aanmelding. Wij kunnen u adviseren over welke test het beste bij uw kind past.

Indeling IQ-scores (Classificatie Resing & Blok (2002)

 

Zeer begaafd=> 130
Begaafd120-129
Bovengemiddeld111-119
Gemiddeld90-110
Benedengemiddeld80-89
Laag70-79
Zeer laag50-69

Meer lezen?

Redenen om te testen
Waarom laten ouders een hoogbegaafd kind een test afnemen?

Voorbeeld onderzoek hoogbegaafd kind (8 jaar)
Wat kunt u verwachten van een onderzoek bij Dotado?

Een uitzonderlijk hoog IQ
En wat als een kind kenmerken laat zien van uitzonderlijke hoogbegaafdheid?

Hulp nodig?

Onderzoek bij kinderen
Door middel van een breed onderzoek krijgt u meer inzicht het intelligentieprofiel van uw kind maar ook in zijn verdere ontwikkeling.

Observatie bij peuters
Als uw kind nog te jong is voor het ondergaan van een IQ-test, kunnen we toch al veel in kaart brengen over een eventuele ontwikkelingsvoorsprong.

Toelating tot fulltime hoogbegaafdheidsonderwijs
Als u een toelatingstest nodig hebt, kunt ook bij ons terecht.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Wil je jezelf of je kind aanmelden voor een onderzoek of ben je op zoek naar ondersteuning in de opvoeding? Of wil je meer weten over onze diensten?

Bel 010 – 2004 474 of stuur ons een bericht.

Bel mij terug