Om een ontwikkelingsvoorsprong in kaart te kunnen brengen, is een IQ-onderzoek op deze leeftijd niet nodig en ook niet wenselijk. Een kind is vaak nog te jong om zich op een dergelijke test te kunnen concentreren en benadert het materiaal speels. Ook ontwikkelen kinderen zich vaak met grote sprongen, waardoor een ontwikkelingsvoorsprong door middel van een IQ-onderzoek nog weinig voorspellende waarde heeft.

Om kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong toch structureel in kaart te kunnen brengen en ouders/leidsters goed te kunnen adviseren, heeft Dotado een peuteronderzoek ontwikkeld waarin op basis van gesprekken en observaties een verslag wordt geschreven met bevindingen en aanbevelingen.

Het onderzoek voor peuters bevat:

  • Intakegesprek over de ontwikkeling van je kind
  • Observatie op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal
  • Observatie in de praktijk
  • Observatieverslag met mogelijke kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong, aanbevelingen/adviezen
  • Nagesprek met ouders en eventueel contact met leidster van dagopvang of peuterspeelzaal

Lees hier een voorbeeld van een dergelijk onderzoek.

Wil je weten wat kenmerken zijn van een ontwikkelingsvoorsprong? Lees hier meer.

Meer weten over de kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong bij baby’s? Lees hier meer.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Wil je jezelf of je kind aanmelden voor een IQ-test, een onderzoek, coaching, een training of ben je op zoek naar ondersteuning in de opvoeding? Of wil je meer weten over onze diensten?

Bel 010 – 2004 474 of stuur ons een bericht.

Meld je aan