Coaching voor middelbare scholieren

Op de middelbare school lopen hoogbegaafde leerlingen er vaak tegen aan dat ze helemaal niet weten wat studeren is. Op de basisschool hebben zij zich cognitief nauwelijks hoeven in te spannen. Met name in de tweede of derde klas kunnen zij dan behoorlijk vastlopen. Sommigen van hen (met name meisjes) krijgen last van faalangst of vinden het steeds lastiger te bepalen wat ze zelf vinden of leuk vinden. Ze passen zich aan, maar niet zonder daarbij veel van zichzelf in te leveren... Anderen (met name jongens) verliezen hun motivatie en geven er de brui aan. Ze raken in conflict met docenten door hun sterke rechtvaardigheidsgevoel en kritische instelling.

Coaching kan een hoogbegaafde jongere helpen om beter zicht te krijgen op zichzelf en zijn/haar omgeving. Dat kan door bijvoorbeeld hindernissen in kaart te brengen die de hoogbegaafde jongere belemmeren om te bloeien. Ook wordt vanuit systemisch perspectief met de jongere gewerkt: hoe ziet zijn of haar familiesysteem eruit? Wat heeft de jongere voor rol in dit systeem en hoe kan hij of zij beter tot zijn recht komen door de juiste plaats in te nemen? We achten het daarbij van groot belang dat de ouders waar mogelijk betrokken en geacht worden. 


Voor:
Hoogbegaafde middelbare scholieren die worstelen met een laag zelfbeeld, faalangst/perfectionisme, demotivatie en/of een gebrek aan studievaardigheden.

Inhoud: Uitleg over hoogbegaafdheid, inzicht in eigen kwaliteiten, motivatie om te leren, het stellen van doelen, aanleren van studievaardigheden.

 

 

Verder lezen

Indeling van Betts en Neihart
Er zijn veel verschillen tussen hoogbegaafde scholieren. Betts en Neihart onderscheiden zes verschillende soorten leerlingen. Elk hebben ze een eigen aanpak nodig. 

Hooggevoeligheid
Intellectuele complexiteit gecombineerd met emotionele intensiteit zorgen ervoor dat hoogbegaafde jongeren een kwalitatief andere manier van het ervaren van de wereld hebben.

Hindernissen bij talentontwikkeling
Hoogbegaafde jongeren hebben veel in huis maar het is soms een moeilijke weg om hun talent te laten zien.

Hoogbegaafde meisjes
Hoogbegaafde meisjes hebben vaak meer moeite dan hoogbegaafde jongens om hun intelligentie te laten zien. Ook worden zij minder snel als hoogbegaafd herkend. Hoe komt dit?