Oudercoaching en opvoedopstellingen

Hoe voorkom ik dat ik telkens in botsing kom met mijn kind of dat ik verzand in eindeloze discussies? Hoe ga ik om met de boze buien van mijn kind? Mijn kind voelt zich altijd schuldig, maar ik begrijp niet waarom. Mijn kind is vaak angstig en ik weet niet meer hoe ik hem daarbij kan helpen. Zomaar wat vragen van ouders die bij ons langskomen…

Binnen Dotado werken we veel met opvoedopstellingen. Een opvoedopstelling geeft op een diepere laag informatie over het gedrag van ouders en kinderen, de onderlinge relaties in het gezin en over andere opvoedkundige thema’s. De beleving van de ouder staat centraal, niet de waarheidsbevinding. We kijken samen naar jouw eigen plek/rol als ouder in relatie tot je kind en eventueel andere dingen, zoals school. Bij zo’n opstelling ligt de nadruk op ervaren wat er is / gebeurt op een bepaalde plek en dus niet op praten of analyseren. Daarbij komen onbewuste processen (onder de oppervlakte) duidelijker naar boven. Vaak levert zo’n opstelling een verheldering van bepaald gedrag (van het kind zelf en van jezelf bijvoorbeeld) en nodigt het uit om in beweging te komen. Een coachingssessie duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. We beginnen met een kort gesprek over jouw achtergrond en uitleg over hoe de opstelling zal verlopen. Daarna doen we de opstelling, die meestal zo’n drie kwartier tot een uur in beslag neemt. Tenslotte nemen we nog even de tijd om een en ander te laten bezinken en er kort nog iets over te zeggen / delen.

Het zelf midden in je eigen verhaal staan geeft een directe en levendige ervaring. Het beeld, de fysieke gewaarwording, de gevoelens en emoties zeggen meer dan duizend woorden. Het is onze ervaring dat het ook een zeer efficiente manier van behandelen is: de opstelling maakt snel duidelijk wat er precies speelt en de helpende beweging of oplossing hiervoor wordt vaak binnen korte tijd duidelijk. Bovendien hoeft het kind minder hard te werken, omdat de ouder aan de slag gaat. Of zoals het Afrikaanse spreekwoord al zegt: ‘De stenen die je laat liggen, daar struikelen je kinderen over’. Het goede nieuws is: als je de stenen opruimt, kunnen je kinderen zonder te struikelen hun pad vrijuit lopen!

Een gedragsgestoord kind is een kind dat stoort door zijn gedrag
Veel ouders komen bij Dotado omdat zij zich zorgen maken over het gedrag van hun kind. Je kind sluit zich af en trekt zich terug of laat juist volop van zich horen door agressief gedrag of door veel driftbuien. Veel therapieën en behandelingen zijn erop gericht dit gedrag te verminderen en te laten verdwijnen. Binnen Dotado richten we ons in eerste instantie niet op het gedrag, maar op de onderliggende oorzaak van dit gedrag. Gedrag is slechts een manier van het kind om zijn kwetsbaarheid te beschermen en om aan te geven dat er iets niet goed gaat. Het zet het gedrag als het ware hiervoor. Door middel van onderzoek en behandeling zoeken we naar de onderliggende oorzaak. Het kan zo zijn dat een kind op school niet gezien wordt in zijn mogelijkheden en gevoeligheid en daarom afwijkend gedrag gaat vertonen. Door te erkennen wat er is, namelijk de gevoeligheid en hoogbegaafdheid, is het voor het kind niet meer nodig om dit gedrag te vertonen en neemt de intensiteit van het gedrag af. Ook kan het zijn dat het kind door middel van het gedrag iets laat zien in het familiesysteem. Door middel van het gedrag zorgt het kind voor het systeem en houdt het iets in stand, iets wat niet gezien of erkend mocht worden bij de ouder, grootouder, oom of tante. Door dit weer in beeld te brengen en het erkenning te geven, is het gedrag van het kind niet meer nodig en verdwijnt het vaak op den duur.

--------------

'Volwassen volwassenen bieden kinderen de ruimte om kind te kunnen zijn' (Bibi Schreuder, Hellinger Instituut).

------------------------------

Is mijn kind ook hoogsensitief?
Zijn het lichamelijke klachten of is het psychisch?
Wat is asynchrone ontwikkeling?
Hoe ga ik om met de sterke eigen wil van mijn kind?
Welke materialen zijn geschikt voor mijn kind?