Begeleidingstraject school/leerkracht

Een begeleidingstraject waarbij de leerkracht concreet geholpen wordt bij het opzetten van een compacten & verrijkingsprogramma voor een individuele leerling.

Een ouder: ‘Mooi hoor, zo’n onderzoekverslag. Het kind blijkt dus hoogbegaafd te zijn. Maar hoe nu verder?’
Een leerkracht: ‘Al dat gepraat! Ik heb zo weinig tijd en wil graag concrete tips!’

Na de fase van herkenning en erkenning, breekt de fase aan dat er gesprekken op school gaan plaatsvinden. Het is daarbij erg belangrijk dat de verstandshouding met de leerkracht goed blijft, dat het kind centraal blijft staan en dat de leerkracht gemotiveerd wordt of blijft om aanpassingen voor het kind te realiseren. Het is niet fijn als je ieder jaar weer opnieuw moet beginnen en het hele verhaal weer aan de volgende leerkracht uit moet leggen. Het mooiste is een doorgaande leerlijn, waarbij een individueel plan voor het kind onmisbaar is. Als een school nog weinig ervaring heeft met een zorgtraject voor hoogbegaafde leerlingen, kan het heel leerzaam zijn om Dotado hierbij in te schakelen. En voor u als ouder is het ook prettig als er iemand met verstand van zaken betrokken is bij het uitstippelen van dit traject.

In overleg met school kan daarom het volgende begeleidingstraject worden aangevraagd:

  1. Kennismakingsgesprek met de school. De ouders zijn hierbij aanwezig. Aan de orde komt: behoeftes van het kind en de mogelijkheden van de school.
  2. Samen met de leerkrachten concreet aan de slag met de methodes. Hoe kan de leerstof worden aangepast zodat deze beter aansluit bij het hoogbegaafde kind? Welke verrijkingsmaterialen worden ingezet? Er wordt een individueel leerplan voor het kind geschreven in samenspraak met de leerkracht.
  3. Evaluatie. Ongeveer twee maanden later vindt er een evaluatie plaats met de ouders en de leerkracht. Wat werkt goed en wat niet? Voorstellen voor verbetering worden gedaan.

Het traject kan naar aanleiding van een diagnostisch onderzoek plaatsvinden, maar kan ook los worden aangevraagd.