Beelddenkonderzoek

Veel hoogbegaafde kinderen zijn beelddenkers. Ze denken snel en op een creatieve manier. Ze zien snel overeenkomsten en leren graag door middel van plaatjes, geluiden, ervaringen en bewegingen. Helaas sluit dit niet altijd aan bij de schoolse methode. Om er achter te komen of het kind op school problemen ondervindt door zijn voorkeur om in beelden te denken en te leren, kan een beelddenkonderzoek worden afgenomen.

Om te bepalen of er sprake is van beelddenken wordt het Wereldspel afgenomen, een non-verbaal onderzoeksinstrument, dat bestaat uit verschillende elementen. Hiermee wordt een dorp gebouwd. Uit de wijze van vormgeven kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Daarnaast kan het kind persoonlijkheidskenmerken in het spel vrijgeven, zoals faalangst, communicatieproblemen of protestgedrag. Om zicht te krijgen op de cognitieve problemen, worden verschillende didactische toetsen afgenomen. Met behulp van deze toetsen kan worden achterhaald hoe groot de achterstand of voorsprong is en welke strategieen het kind hanteert.

Als u uw kind bij Dotado laat testen, kunt u een gedegen onderzoek verwachten door een professional die oog heeft voor de denk- en oplossingsstrategieën van een hoogbegaafd kind. En dat merkt u! Het onderzoek wordt binnen drie weken afgerond met een gesprek waarin de resultaten worden besproken en waarbij er gelegenheid is om vragen te stellen. U ontvangt een uitgebreid en begrijpelijk geschreven onderzoeksverslag. Daarin staan adviezen voor school en thuis. Het onderzoek wordt zoveel mogelijk in overleg met school uitgevoerd, zodat er werkelijk iets gebeurt met de adviezen.

Kenmerken van beelddenkers
Hoe kun je een beelddenker herkennen? Meer info >>

Boeken over beeldenken. Bekijk recensies van de boeken 'Ben ik in beeld?' en 'De jonge beelddenker'.