Nieuws

Excursie Beeld & Muziek in Den Haag (13 april)
In de ochtend mag je tijdens een repetitie met je neus boven op de instrumenten zitten en vragen stellen aan een musicus van het orkest in het Zuiderstranttheater, de repetitielocatie van het Haags Residentie Orkest. Daarna ga je zelf diverse instrumenten uitproberen. Daarna reizen we af naar het grootste grootbeeldfilmtheater van de Benelux: Omniversum. Meer informatie en opgave >>

 

 

Rots- en Watertraining (Delft)
In deze Rots- en Watertraining leren hoogbegaafde kinderen waar hun kracht zit, hoe ze hun grenzen kunnen aangeven en hoe ze contact kunnen maken met hun eigen gevoelens. Stevig staan en contact maken met anderen zonder jezelf te verliezen staat daarbij centraal. Voor alle hoogbegaafde kinderen van 7 -11 jaar die een steuntje in de rug verdienen. Start: vrijdag 15 februari (6 bijeenkomsten). VOL
Meer informatie en opgave >>

 

Talentengroep (Rotterdam) 
In deze cursus gaan hoogbegaafde kinderen samen op zoek naar hun individuele talent. Het mooie is dat ieder kind een talent heeft. Van sommige kinderen is dat al snel duidelijk, voor anderen is daar wat speurwerk voor nodig. In een groepje van maximaal zes kinderen krijgen kinderen uitleg over hoe je je talent kunt herkennen, hoe je om kunt gaan met hindernissen op je pad en hoe je je talent optimaal kunt inzetten. Kinderen delen hun ervaringen met elkaar en gaan thuis en tijdens de cursus praktisch aan de slag met een opdracht die past bij hun eigen talent. Start: vrijdag 19 april (4 bijeenkomsten). Nog 1 plek vrij.
Meer informatie en opgave >>

Oudercursus 'Ik en mijn hoogbegaafde kind' (Rotterdam)
De cursus van drie avonden is geschikt voor ouders die net ontdekt hebben dat hun kind hoogbegaafd is en meer kennis op willen doen over het onderwerp, maar ook voor ouders die graag hun opvoedingservaringen met andere ouders en een deskundige willen delen, zodat ze sterker worden in hun opvoeding. Start: woensdag 24 april (drie bijeenkomsten).
Meer informatie en opgave >>