Voorbeeld onderzoek hoogbegaafdheid kind (8 jaar)

De ouders van Sanne melden hun dochter aan voor een onderzoek bij Dotado, omdat ze zich zorgen maken over haar onzekerheid en negatieve zelfbeeld. Sanne heeft zich als baby en peuter normaal ontwikkeld. Het viel de ouders wel op dat ze snel goed kon praten. Op de kleuterschool leerde ze zichzelf grotendeels lezen. Daarom werd besloten haar eerder in groep 3 te plaatsen. Nu zit Sanne in groep 5 en het valt de ouders en de leerkracht op dat zij steeds perfectionistischer wordt. Ze neemt geen genoegen met minder dan een 10 en als iets niet zo goed lukt, wordt ze erg boos op zichzelf. Soms slaat ze zichzelf, als ze zich zo voelt.

Tijdens de testmorgen krijgt Sanne ruim de tijd om te wennen aan de omgeving en de onderzoekster. Na een intakegesprek met haar ouders begint het onderzoek. Sanne begint gemotiveerd. Ze doet het erg goed: haar snelheid van denken en werken ligt hoog en ze lost de opgaven snel op. Toch komt ook tijdens de test haar faalangst naar voren. Een aantal keren huilt ze en zegt ze dat het niet goed gaat. De onderzoekster heeft hier oog voor en moedigt haar aan.

Twee weken later komen de ouders van Sanne op nagesprek. Sanne blijkt hoogbegaafd te zijn en ook sociaal en emotioneel heeft zij een grote voorsprong. Toch heeft Sanne ook veel last van faalangst ontwikkeld, waarschijnlijk omdat zij te weinig faalervaringen heeft gehad en niet goed heeft leren omgaan met fouten maken. Het is van belang dat Sanne meer inzicht krijgt in haar eigen capaciteiten en in de oorzaken van haar angst. Maar ook dat Sanne uitgedaagd wordt op school, zodat zij leert leren.

Samen wordt besloten dat de ouders op school gaan praten over een aangepast programma voor Sanne. De school staat hier open voor en probeert aan te sluiten bij Sannes niveau. Toch is dit nog niet voldoende en Sanne gaat ook een plusklas bezoeken in de regio. Na een tijdje heeft ze het daar erg naar haar zin. Verder volgt Sanne een coachingstraject bij Dotado, waarbij zij uitleg krijgt over hoogbegaafdheid en ze praktisch aan de slag gaat met opdrachtjes die haar faalangst kunnen verminderen.

Sanne is niet meteen van haar faalangst af maar stapje voor stapje durft ze meer in zichzelf te gaan geloven. Zo wordt er gebouwd aan een stabiel zelfbeeld. De ouders van Sanne begrijpen door het onderzoek hoogbegaafdheid beter wat er met hun dochter aan de hand is en kunnen haar zo beter begeleiden.

Sanne heet in werkelijkheid anders. De ouders hebben toestemming gegeven voor publicatie.

Meer informatie over intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek >>