Rianne Vermeulen-Mouw

Rianne Vermeulen-Mouw (1978) is orthopedagoge. Ze volgde de premaster Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behaalde daar ook haar Master Orthopedagogiek. Rianne is getrouwd en moeder van drie kinderen.

Rianne is haar loopbaan gestart als leerkracht binnen het basisonderwijs. Het directe contact met kinderen en het opbouwen van een warme relatie met hen trok haar hierbij aan. Na een aantal jaren fulltime moederschap en enkele ervaringen met crisispleegzorg is zij opnieuw gaan studeren. Behalve de behoefte aan verdieping van kennis vormde ook het verlangen om deskundige hulp en begeleiding te kunnen bieden aan kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hebben, om wat voor reden ook, een sterke motivatie. Tijdens deze studieperiode werkte Rianne als leerkracht van enkele verrijkingsgroepen, waarbij ze ontdekte dat haar begaafde leerlingen met al hun mogelijkheden kwetsbaar waren, moeite hadden zich te concentreren en tot leren te komen, vaak bang waren fouten te maken en dat er bij hun ouders veel vragen leefden.

Bij Dotado komt de kennis vanuit de studie samen met deze ervaringen als leerkracht. Rianne werkt er graag aan mee dat kinderen zichzelf leren begrijpen en hun mogelijkheden leren gebruiken. Ze vindt een veilige omgeving waarbinnen een kind zichzelf durft te zijn, zowel tijdens het traject bij Dotado als na afloop daarvan, van groot belang en zet zich er graag voor in om ouders en leerkrachten hiervoor handvatten te bieden. Hierbij wil zij vanuit een respectvolle luisterhouding ruimte bieden aan het verhaal van alle betrokkenen en hier deskundig op reageren.