Rakit-2

De Rakit-2 is een intelligentietest voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en bestaat uit twaalf onderdelen. Naast een Totaalscore meet de Rakit-2 nog vier andere factoren, namelijk verbale vlotheid, perceptueel redeneren, verbaal leren en ruimtelijk inzicht en oriëntatie.

In onze praktijk gebruiken we de WISC-V als standaardtest. Dat heeft een aantal redenen: de WISC-V is de meest bekende test bij scholen en heeft en groot leeftijdsbereik: 6 t/m 16 jaar. Een (hoog-)begaafd kind zit bij deze test niet zo snel aan zijn plafond. De test meet hoge intelligentiegetallen (t/m een IQ van 160). Ook is de WISC-V gebaseerd op de nieuwste inzichten over intelligentie en wat intelligentie precies inhoudt. De Rakit-2 is een wat oudere test en hoogbegaafde kinderen zitten sneller aan hun plafond. Anderzijds lijkt de Rakit-2 iets geschikter te zijn voor faalangstige kinderen, omdat er bij deze test een minder groot beroep wordt gedaan op de verbale productie en kinderen de antwoorden vaak kunnen aanwijzen. Ook wordt door middel van de verbale vlotheidsfactor een beroep gedaan op het creatief denken, één van de begaafdheidskenmerken.

Beide tests zijn gestandaardiseerde en genormeerde tests. Dat betekent dat beide intelligentietests een betrouwbare indicatie geven van het intelligentieprofiel. Mocht u voorkeur hebben voor het afnemen van de Rakit-2 bij uw kind, geef dit dan aan bij de aanmelding. Wij kunnen u adviseren over welke test het beste bij uw kind past.

 

Indeling IQ-scores (Classificatie Resing & Blok (2002)

Zeer begaafd => 130
Begaafd 120-129
Bovengemiddeld 111-119
Gemiddeld 90-110
Benedengemiddeld 80-89
Laag 70-79
Zeer laag 50-69