Trainingsdag 'systemisch waarnemen en hoogbegaafdheid'

Bij wie of wat hoort dit vraagstuk? Wie of wat kan er niet ontvangen? Wat mag er niet veranderen? Zou je het kunnen verdragen om dit vraagstuk niet meer te hebben? Wat is er nog niet gezegd?

Dit zijn zomaar wat vragen die te maken hebben met systemisch fenomenologisch waarnemen. Fenomenologisch wil zeggen: afstand nemen van het fenomeen en het geheel op je af laten komen. Zonder te willen begrijpen, zonder oordeel of zonder het te willen veranderen. De verandering begint met de wereld en het leven te nemen zoals het is. Het is kijken met een wijde blik naar het fenomeen. Dit in tegenstelling tot analystisch waarnemen en gefocust kijken.

Dotado en Bureau Kleurrijk hebben hun handen ineen geslagen en organiseren een workshop over systemisch waarnemen en hoogbegaafdheid. Deze workshop is geschikt voor ouders en andere belangstellende die interesse hebben in het thema hoogbegaafdheid en die graag eens met andere ogen naar de mogelijkheden en problematiek rondom hoogbegaafdheid willen kijken.

Binnen het systemisch waarnemen kan een individu niet los gezien worden van de voorgaande generaties. Ieder individu leeft door de gratie van al zijn voorouders, wat daar ook heeft plaats gevonden en wie dit ook zijn geweest. We zijn nieuwsgierig naar de invloed van gebeurtenissen en personen uit de voorgaande generaties op de huidige problematiek rondom hoogbegaafdheid. Dit kan gaan over de worsteling die je als ouder hebt met je kind, over de worsteling met jezelf of over patronen die je maar niet kan doorbreken. Dit alles kan belemmerend werken, zodat je niet kan groeien en nieuwe stappen kan zetten. Tijdens een opstelling kunnen deze patronen zichtbaar en ontrafeld worden, waardoor je weer vrij kan bewegen, in verbondenheid met de voorgaande generaties.

Tijdens deze workshop zal er zowel aandacht zijn voor de theoretische onderbouwing als ook het oefenen in het fenemenologisch waarnemen. Daarnaast is er op deze dag voor één of twee personen gelegenheid om een vraag uit te werken in een familieopstelling. Door hier bijvoorbeeld als represtentant aan deel te nemen, krijg je vaak ook helder zicht op je eigen probleem.

Wanneer?
Zaterdag 3 november (10.00-16.00 uur). De training vindt plaats op ons kantoor (Raadsdeel 7, Rotterdam).

Kosten
150 euro per deelnemer (incl. lunch), 75 euro voor de tweede persoon in een gezin. Leden van Choochem krijgen 10% korting.

Opgeven
Nieuwsgierig geworden en zin om eens op een hele andere manier met hoogbegaafdheid bezig te zijn, meld je dan aan via info@dotado.info

De trainers
Eline van de Woestijne is systemisch coach en moeder van drie hoogbegaafde kinderen. Ze heeft haar eigen bedrijf (www.bureaukleurrijk.nl) waarin ze volwassenen coacht in persoonlijke vorming en hoogbegaafdheid. Willemien Schollaart is orthopedagoog en eigenaar van Dotado, een bureau dat gespeciliseerd is in het testen, begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten.