Felica Ooms

drs. Felicia Ooms (1980) is orthopedagoge. Ze is in 2002 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Felicia is getrouwd en heeft twee dochters en een zoon.

Naast dat Felicia ervaring heeft met hoogbegaafdheid doordat zij in haar privéleven hiermee in aanraking is gekomen, heeft ze enkele jaren gewerkt met kinderen met een autisme spectrum stoornis. Daar kwam ze ook kinderen tegen die tegelijkertijd hoogbegaafd waren. Dat bleek, mits dit goed begeleid werd, een enorme kracht te zijn om te leren omgaan met hun problemen. Daarna heeft Felicia op een Centrum voor Jeugd en Gezin gewerkt waar ook regelmatig kinderen aangemeld werden die hoogbegaafd waren. Voor zowel ouders als scholen bleek dit vaak een nog vrij onbekend gebied te zijn en er bleek veel winst te behalen door kennis te delen, de omgeving beter op het kind te laten aansluiten en het kind te helpen zichzelf te accepteren. Ze is toen haar eigen kennis over hoogbegaafdheid steeds verder gaan uitbreiden om hier optimaal mee om te kunnen gaan.

Geen enkel kind is hetzelfde, dus het ene hoogbegaafde kind is het andere niet. Elk kind is in zijn eigen thuis- en schoolsituatie een unieke puzzel en Felicia vindt het een uitdaging om met een gezin mee te denken over hoe we deze puzzel zo goed mogelijk passend kunnen maken, zodat elk kind tot zijn of haar recht mag komen.