Intelligentie-onderzoek bij (jong)volwassenen (16-85 jaar)

'Testen jullie ook volwassenen? Ik vermoed dat ik hoogbegaafd ben en hoewel ik het spannend vind, wil ik toch graag uitzoeken of dat zo is...' Hoogbegaafde kinderen hebben vaak hoogbegaafde ouders. Intelligentie is erfelijk. Wetenschappers schatten het op 50%. Regelmatig herkennen ouders veel van hun kinderen die vastlopen op school of niet begrepen worden door andere kinderen. Een intelligentie-onderzoek kan helpen om puzzelstukjes van je eigen leven te vinden. Het geeft antwoord op vragen als: 'Wat zijn mijn mogelijkheden/capaciteiten?', 'Ben ik hoogbegaafd?', 'Heeft mijn kind zijn intelligentie echt alleen van mijn man?' en: 'Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?'.

Wat kunt u van een onderzoek verwachten?
Bij volwassenen wordt de WAIS-IV-NL afgenomen, een zeer betrouwbare en veelgebruikte intelligentietest. Dit onderzoek duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur en bestaat uit 16 subtests. Deze test meet algemene intelligentie, maar ook worden de sterke en minder sterke kanten binnen uw intelligentieprofiel in kaart gebracht. De volgende factoren worden gemeten: Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. Voorafgaand aan het onderzoek vindt een intakegesprek plaats aan de hand van een vragenlijst waarin besproken wordt wat uw hulpvraag is en waarin kenmerken van uw kindertijd langs komen. Aan de hand van deze combinatie kunnen wij uitspraak doen over mogelijke meer- of hoogbegaafdheid. U ontvangt een duidelijk verslag waarin wij rapporteren wat wij tijdens het contact met u en onderzoek bij u hebben gezien (observaties) en hoe u hebt gescoord op diverse onderdelen. In het verslag staat ook een conclusie. Wij bespreken het verslag met u na in een nagesprek waarin u ook een partner, vriend of coach mee kunt nemen. U kunt dan uw vragen stellen over de uitslag.

De onderzoeker
Als onderzoeksters weten wij wat de uitdagingen kunnen zijn van het testen van hoogbegaafde volwassenen: we houden rekening met een perfectionistische inslag, het gaan voor kwaliteit in plaats van snelheid, creatieve antwoorden en tijd nodig hebben om gedachtes te formuleren. We zorgen voor een prettig contact, zodat u de test zo ontspannen mogelijk kunt doen en u zich gezien voelt. U kunt een professionele en analytische blik verwachten van onze onderzoeksters.

Anna (53 jaar):
'Het intelligentieonderzoek was door veel pech in mijn leven een zware en angstige ervaring. Dankzij de nabespreking en deskundigheid van Willemien op het terrein van hoogbegaafdheid is het voor mij een positieve ervaring geworden. Op 53-jarige leeftijd durf ik eindelijk te zeggen: ik ben hoogbegaafd. Dat is wie ik ben, in al mijn facetten, en het is goed zo.’

Albert (41 jaar):
'Naar aanleiding van de testen die mijn zoon heeft doorlopen inzake het testen op hoogbegaafdheid, heb ik deze stap ook ondernomen. Gedurende het proces bij mijn zoon heb ik de deskundigheid EN persoonlijke benadering door Willemien als zeer prettig ervaren. Dit is ook het geval geweest bij mijn eigen testen. Ik heb lange tijd nagedacht of ik dit echt wilde testen, gezien de zeer persoonlijke aard van deze testen. Ik heb hier zeker geen spijt van gehad, aangezien het traject zeer professioneel is begeleid door Willemien. Ik zou haar en Dotado dan ook van harte willen aanraden.'

Susan (41 jaar):
‘Warm, indringend en professioneel. Dat zijn de eerste woorden die in me opkomen als ik aan Willemien en haar praktijk denk. Ik heb me als veertigjarige volwassene bij haar laten testen op hoogbegaafdheid en heb in haar volop aandacht, een luisterend oor en een prettige persoonlijkheid ervaren. Daarnaast werd er indringend en uitgebreid getest wat me bij voorbaat al vertrouwen in de uitslag gaf. Wat die ook mocht zijn... Deze combinatie van factoren maakt dat ik haar aanraad voor het testen van volwassenen en kinderen die graag willen weten of ze hoogbegaafd zijn. Niet om een drukkend stempel te gaan ervaren, maar juist om duidelijkheid en een passende werk- of schoolomgeving te vinden. Een omgeving die uitdaagt, begrijpt én interessants biedt...’

 

Lees meer:

Hindernissen bij talentontwikkeling

Hoogbegaafde vrouwen en meisjes

Hebben hoogbegaafde kinderen hoogbegaafde ouders?

Is het belangrijk om te weten of ik zelf hoogbegaafd ben?