Andere boeken over hoogbegaafdheid en gerelateerde onderwerpen

Welke boeken raden wij aan?

 Voor hoogbegaafde kinderen/jongeren om zelf te lezen/om  voor te lezen:

De Droomdenker

Wouter is een slimme, creatieve jongen, die veel vragen heeft. In de klas droomt hij vaak weg en volgt hij niet altijd wat de juf zegt. Hij rekent bijvoorbeeld moeilijke sommen uit in zijn hoofd, maar heeft zijn aandacht niet bij het rijtje sommen dat de juf aan de kinderen in de klas uitlegt. Daarom voelt hij zich niet altijd begrepen en lachen andere kinderen hem weleens uit. Wouter voelt zich dan anders en dom. Verder lezen >>

 

Hoogbegaafde pubers. Onderweg naar hun toekomst
Andere vriendschapsverwachtingen, studieproblemen, een sterk
rechtvaardigheidsgevoel, perfectionisme en te veel aanpassen. Dit is slechts een greep uit zaken die in het leven van hoogbegaafde pubers kunnen spelen. Verder lezen >>
 

Slimme Rick
Rick is een hoogbegaafde jongen, die zich in de klas verveelt. Hij zit vaak te dagdromen en voelt zich anders dan andere kinderen. Hij moet vaak nablijven en de juf lijkt het probleem niet echt te begrijpen. Ze denkt dat Rick geholpen is bij het maken van een werkstuk over poezen. Hij moet aan het werkstuk werken als de andere kinderen buiten aan het spelen zijn. Verder lezen >>

 

 

De hoogbegaafdheidsurvivalgids
‘Op één been kun je niet staan.’ Met deze uitspraak opent dit fantastische boek over hoogbegaafdheid. Zoals we van Tessa Kieboom gewend zijn, is zij er heel helder over: hoogbegaafdheid gaat niet alleen over het hebben van een hoge intelligentie, maar heeft ook zeker te maken met je hele zijn. Denken en zijn horen bij elkaar, het zijn de twee pijlers waar het boek op steunt. Verder lezen >>
Ik en hoogbegaafdheid
Veel hoogbegaafde kinderen ervaren regelmatig het gevoel van anders zijn. Het kan dan goed werken om de kinderen een stukje kennis over hoogbegaafdheid mee te geven in combinatie met een paar praktische tips en vragen die hen laten nadenken over zichzelf. Op deze manier kunnen ze zichzelf beter begrijpen en ontdekken dat het niet raar is om je soms anders te voelen. Dit leuke werkboek kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. Verder lezen >>

 

 

Ben jij een cheetah?
Tristan wordt naar een dierentuin gebracht en de oppassers vragen zich af wat voor dier hij eigenlijk is. Ze komen er al snel achter: Tristan is een cheetah! Omdat hij zich een beetje gek gedraagt, zoeken ze informatie over dit dier op. Tristan blijkt een enorm snel dier te zijn! Zou Tristan kapot zijn? Hij gedraagt zich namelijk helemaal niet als een cheetah. De oppassers besluiten hem te testen. Verder lezen >>

 

  

Winnen!
Friso is een hoogbegaafde jongen en groeit op in een gezellig gezin. Zijn moeder is kunstenares en zijn vader musicus. Op school is het ondertussen allemaal een stuk minder gezellig. Friso verveelt zich en hij bedenkt onder de les allemaal nieuwe experimenten. De juf snapt het niet goed: als je zo goed kunt leren, kun je toch wel snel doorwerken en dan het extra werk doen? Ondertussen voelt Friso zich best wel een buitenbeentje in de klas. Jasper zit hem regelmatig dwars en ook bij de andere kinderen vindt hij maar weinig aansluiting. Gelukkig is Evelien er. Verder lezen >>

 

Over hoogbegaafdheid:

Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren
Een prima boek dat ingaat op opvoedingsvraagstukken bij hoogbegaafde kinderen. Dit boek gaat de diepgang in en is vooral bedoeld voor ouders die al weten wat hoogbegaafdheid inhoudt. Verder lezen >>

 

 

 

Bijdehante baby's en pittige peuters
Een helder, praktisch boek dat enerzijds uitleg geeft over de hoed en de rand van een ontwikkelingsvoorsprong en anderzijds een goed instrument geeft aan met name pedagogische medewerkers van crèches en peuterspeelzalen. Verder lezen >>

 

 

 

Sterke rekenaars in het basisonderwijs
‘Sterke rekenaars hebben geen herhaling en nauwelijks instructie nodig.’ Dit is iets wat vaak wordt gedacht door zowel ouders als leerkrachten. Niets is minderwaar! Suzanne Sjoers deed onderzoek naar sterke rekenaars en kwam tot de conclusie dat zij net als zwakke rekenaars juist extra uitleg en instructie van de leerkracht nodig hebben. De middengroep (de B- en C-scoorders) zijn juist het minst instructie-afhankelijk. Verder lezen >>

 


Werken met begaafde leerlingen in de klas
Sinds 2014 hebben alle scholen zorgplicht, wat betekent dat zij verplicht zijn alle leerlingen met die extra onderwijsondersteuning nodig hebben een goede plek te bieden. Dat betekent dat ook hoogbegaafde leerlingen deze plek moeten krijgen. Dit boek helpt leraren, die het toch al druk genoeg hebben met grote klassen en veel handelingsplannen om te begrijpen waar begaafde leerlingen behoefte aan hebben. En dat is zeker niet alleen een plan van compacten en verrijken, maar ook een pedagogische en sensitieve benadering. Het mooie van dit boek is dan ook dat er veel aandacht is voor het ‘zijn’ van hoogbegaafde leerlingen. Verder lezen>>

 

Kleuters die net iets meer kunnen
Van Vlaamse bodem is een zeer praktisch boek uitgekomen voor iedereen die werkt met kleuters die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt uitgelegd hoe je een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong kunt signaleren.Het twee de deel van het boek gaat in op begaafdheid in (dis-)harmonie. Het derde deel neemt het grootste gedeelte in beslag en is zeer praktisch van aard. Aan de hand van de verschillende hoeken in de klas, de bouwhoek, de poppenhoek, de leeshoek enz. worden talloze voorbeelden gegeven om de slimme kleuter uit te dagen. Verder lezen >>

 

Ongekend hoogbegaafd
Hoe is het om hoogbegaafd te zijn? Welke consequenties heeft dit voor je dagelijks leven, je opleiding en je relaties? Dit boek bevat dertien portretten: elf van volwassenen en twee van pubers die vertellen hoe ze hun weg hebben gevonden. De schrijfster, Jacqueline Lucas, heeft deze mensen geinterviewd en is er goed in geslaagd de levensverhalen duidelijk en dicht bij de lezer te brengen. Het zijn indrukwekkende portretten geworden, waarbij vooral de enorme wilskracht en overlevingsdrang eruit springt. Lees verder >>Lekker zelluf doen!
Hoogbegaafde kinderen hebben veel talenten maar toch worden deze niet altijd zichtbaar, tot grote frustratie van hun ouders en leerkrachten. Iedereen lijkt in actie te komen, maar zij zelf leunen lekker achterover of vertonen grote moeite om zich voor iets in te zetten. Dit kan op allerlei terreinen zichtbaar worden, als het nu gaat om het zelf opruimen van tas en jas tot en met het zelfstandig huiswerk maken op de middelbare school. Monique Jonkers merkte dat het achteroverleunen van hoogbegaafde kinderen een veelbesproken onderwerp was in haar praktijk. Vanuit deze praktijkervaring schreef zij dit heldere en praktische boek. Lees verder >>