Veel slimme kinderen ervaren regelmatig intense gevoelens van innerlijk conflict en zijn erg kritisch op zichzelf. Ook zijn ze gevoeliger voor angsten. Deze innerlijke conflicten worden door psychologen vaak gezien als symptomen van een stoornis. Je zou ze echter ook, net als Dabrowski, kunnen zien als een deel van het begaafd zijn. Deze angsten en conflicten zijn als het ware de ‘drive’ voor persoonlijke groei. Alleen door middel van deze complexe worstelingen kan een kind tot grote hoogtes stijgen en verder komen in zijn ontwikkeling. Ouders doen er dan ook goed aan om allereerst sterke gevoelens bij zichzelf en bij hun kinderen te erkennen. Bij zichzelf, zodat ze een goed rolmodel zijn voor hun kinderen. Bij hun kind, zodat het kind zich niet raar voelt, maar leert om te gaan met deze gevoelens. Hoe doe je dit?

  • Bespreek gevoelens openlijk, zowel de negatieve als de positieve. Het is handig om een emotiethermometer te gebruiken op een schaal van 1-10 om iedere dag met het kind te kunnen bespreken hoe hij zich voelt. Jonge kinderen kunnen nog niet altijd zoveel woorden geven aan hun gevoelens en dit biedt een opening. Probeer de tijd te nemen voor je kind en wees niet veroordelend in je reacties. Onderbreek niet, moraliseer niet en geef geen advies.
  • Trap niet in de valkuil om emoties te bagatelliseren, door reacties als ‘je bent te gevoelig’ of ‘het komt wel goed!’ Deze reacties komen vaak voort dat je je oncomfortabel voelt bij de pijn van je kind en helpen het kind niet echt.
  • Bied je kind manieren om hun intense gevoelens kwijt te kunnen, bijvoorbeeld door het maken van een verhaal, gedicht, muziek, tekening of een lichamelijke activiteit.
  • Benadruk dat sensitiviteit niet betekent dat je zwak bent. Bescherm hen niet tegen de ‘boze’ wereld en laat hen zelf de consequenties van bepaald gedrag ervaren. Probeer dat op kindniveau te doen en behandel hen niet als minivolwassenen, hoe ‘volwassen’ hun gedrag of verwoording ook lijkt. Pak het speels aan, passend bij de leeftijd van het kind.
  • Verdiep jezelf zoveel mogelijk in de emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en laat je adviseren door lezingen hierover bij te wonen of een consult aan te vragen bij een professional op dit gebied. Op deze manier kun je voorkomen dat emotionele problemen bij je kind ontstaan of groter worden.
  • Leer het kind om prikkels op een goede manier te verwerken door activiteiten te ondernemen die ontspannenheid en rust geven, bv. een bad nemen, lezen, muziek luisteren, bidden of sporten. Leer het kind zelf aan te geven waar het op een bepaald moment behoefte aan heeft.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Wil je jezelf of je kind aanmelden voor een IQ-test, een onderzoek, coaching, een training of ben je op zoek naar ondersteuning in de opvoeding? Of wil je meer weten over onze diensten?

Bel 010 – 2004 474 of stuur ons een bericht.

Meld je aan