Een e-mailbericht van Dotado is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien een bericht per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen.

Aan het bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De ontvanger mag de met deze e-mail verzonden informatie, zowel tekst als eventueel bijgesloten attachment(s), uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.

Tevens is de ontvanger vanaf het moment van ontvangst verantwoordelijk voor alle mutaties en wijzigingen die in deze e-mail of bijlagen aangebracht worden. Dotado draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies van data of andere schade, veroorzaakt door het versturen van een e-mailbericht of bijgesloten bestanden.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Wil je jezelf of je kind aanmelden voor een IQ-test, een onderzoek, coaching, een training of ben je op zoek naar ondersteuning in de opvoeding? Of wil je meer weten over onze diensten?

Bel 010 – 2004 474 of stuur ons een bericht.

Meld je aan